მოწვეული ლექტორები

მოწვეული ლექტორები

ლევან ლონდარიძე

ნინო ბესელია

სამოქალაქო განათლება

გიორგი ჩინჩალაძე

რევაზ ვაჩნაძე

ცვლილებების მართვა (მაგისტრატურაში), ბიზნესის ლაბორატორია (ბაკალავრიატში).

ირაკლი იმედაძე

ფსიქოლოგიის საფუძვლები; ფსიქოლოგიის ისტორია; ფსიქოლოგიის თანამედროვე მიმდინარეობები; ფსიქოლოგიის მეთოდოლოგია;

ნინო შოშიტაიშვილი

ზაზა სუხიშვილი

ქართული სამართლის ისტორია

გიორგი კალოიანი

დათო მაკარიძე

ნანა იოსელიანი

გელა კვაშილავა

თამარ ყურაშვილი

თამარ ფერაძე

პატრიკ მარტენს

პროექტის მართვა

ნიკოლოზ შეყილაძე

კანონისმიერი ვალდებულებები

ნიკოლოზ კუმბარი

გიორგი სულაკაძე

სამოქალაქო საპროცესო სამართალი; სამოქალაქო საპროცესო სამართლის აქტუალური საკითხები

გიორგი ჯუღელი

სამეწარმეო სამართალი

ნეკა დანელია

თემო რუხაია