მოწვეული ლექტორები

მოწვეული ლექტორები

გიორგი ანდღულაძე

მარიამ თევდორაშვილი

ნინო ბოგვერაძე

ხელშეკრულების შედგენის ტექნიკა, პაციენტის უფლებები, საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟი, საერთაშორისო საინვესტიციო სამართალი

ლევან ლონდარიძე

ნინო ბესელია

სამოქალაქო განათლება

გიორგი ჩინჩალაძე

რევაზ ვაჩნაძე

ცვლილებების მართვა (მაგისტრატურაში), ბიზნესის ლაბორატორია (ბაკალავრიატში).

ირაკლი იმედაძე

ფსიქოლოგიის საფუძვლები; ფსიქოლოგიის ისტორია; ფსიქოლოგიის თანამედროვე მიმდინარეობები; ფსიქოლოგიის მეთოდოლოგია;

ნინო შოშიტაიშვილი

ალვერდ ჩანქსელიანი

ზაზა სუხიშვილი

ქართული სამართლის ისტორია

გიორგი კალოიანი

დათო მაკარიძე

ნანა იოსელიანი

თემურ ბჟალავა

შესავალი ფსიქოლოგიაში

გელა კვაშილავა

თამარ ყურაშვილი

თამარ ფერაძე

პატრიკ მარტენს

პროექტის მართვა

ნიკოლოზ შეყილაძე

კანონისმიერი ვალდებულებები