მოწვეული ლექტორები

დავით მაკარიძე

ასოცირებული პროფესორი

ელფოსტა: david.makaridze@gipa.ge

გამოცდილების მოკლე აღწერა

1990 წლიდან იკვლევს კომპიუტერული მულტიმედია ტექნოლოგიებს, მათ გამოყენებას თlinkedin.com/in/david-makaridze-60551ანამედროვე ხელოვნებაში და მედია კომუნიკაციებში. 30-ე მეტწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება კომპიუტერულ გრაფიკაში, მოდელირებასა და ანიმაციაში. მუშაობდა სხვადასხვა მედია ორგანიზაციების სატელევიზიო პროგრამების შეფუთვაზე და  ვებ-დეველოპმენტზე. მიყავდა პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპმენტის, კომპიუტერული სისტემების უსაფრთხოების და კომპიუტერული გრაფიკის კურსები სხვადასხვა პროფესიულ თუ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. 

სასწავლო კურსები:

  • სახელოსნო: ტრანსმედია პროექტი    
  • კომპიუტერული არტი
  • კიბერკულტურა

კვლევითი ინტერესები:

  • ქსელური ხელოვნება