პროფესურა

ნანა ბერეკაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი

ნანა ბერეკაშვილი, ჯიპას ასისტენტ-პროფესორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, 2014 წლიდან კითხულობს ლექციების კურსს „გენდერის ფსიქოლოგია“ Gipa-ში, სოციალური მეცნიერებების სკოლის გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე. არის საერთაშორისო ტრენერი გენდერულ საკითხებში. კითხულობს ლექციებს ილიას უნივერსიტეტში  და რობაქიძის უნივერსიტეტებში. სხვადასხვა დროს მუშაობდა დ.უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრში გენდერის და უმცირესობების განყოფილების ხელმძღვანელად, ფონდი ”ღია საზოგადოება საქართველოს” ქალთა პროგრამის ექსპერტთა კომისიის წევრად, კავკასიის ქალთა კვლევითი და საკონსულტაციო ქსელი, თანა-დირექტორად. გამოქვეყნებული აქვს კვლევები და სტატიები სხვადასხვა ჟურნალებში. მონაწილეობს ფორუმებსა და კონფერენციებში.