პროფესურა

ჟანა ანთია

ასისტენტი

ელფოსტა: zh.antia@gipa.ge

ჟანა ანთია არის ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრის ხელმძღვანელი. ამჟამად, იგი არის სოციალური მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი. მას მიღებული აქვს სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრის ხარისხი GIPA-ში. ჟანა ანთია არის სტატისტიკისა და პროექტის მენეჯმენტის ლექტორი 2012 წლიდან. იგი აქტიურად მონაწილეობს საერთაშორისო დონორების ENPARD, Silknet, World Bank, UNDP, USAID, Tempus, Unicef, DAI, MSI მიერ დაფინანსებულ პროექტებში და აქვს პროექტის მენეჯმენტის 15 წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება. 2008 წლიდან მონაწილეობა აქვს მიღებული რამდენიმე კვლევაში. არის პუბლიკებისა და გამოცემების თანაავტორი: „საჯარო მმართველობა პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებში: ყოფილი საბჭოთა კავშირი, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპა და მონღოლეთი“ თანაავტორი (CRC Press, ივლისი, 2013), „მეწარმეობის აღქმები - GIPA-ს სიტუაციური ანალიზი“ - თანაავტორი, ოპერაციებიების მართვისა და მეწარმეობის წიგნების მკვლევარ/თარჯიმანი. ჟანა ანთია არის საერთაშორისო ორგანიზაცია ICOM-ის წევრი.

 

სასწავლო კურსები

 • სტატისტიკა
 • კვლევის მეთოდები
 • მეწარმეობა
 • პროექტის მართვა
 • შედეგზე ორიენტირებული მონიტორინგი და შეფასება

 

კვლევები და პუბლიკაციები (ბოლო 5 წელი): 

 • ’’Entrepreneurship, successfully launching new ventures’’, sixth ed. Authors:Bruce r. Baringer and r. Duane, Ireland, publisher: Pearson, 2018 – Researcher/translator, 2018
 • Operations Management: Processes and supply chain, 12th, Authors: Lee.J, Krajewski, Manojk.Malhotra, Larry P. Ritzma, Publisher: Pearson, 2018 – Researcher/translator, 2018
 • “Perceptions of Entrepreneurship – GIPA Case analysis” – co-author, July 2017
 • “Preparedness of Georgian Universities for Integrating students with special needs” – research team member, 2015

 

პროექტები

 1. Capacity building  in Digital Communication for the Silknet call centre representatives –– Funded by JSC Silknet
 2. Capacity building in Gender Responsive Participatory Planning and Budgeting - Funded by HEKS/EPER
 3. Training in Communication Standards  –  September 1, 2022, Funded by LLC SOCAR Midstream Operations
 4. Capacity building in Results based Civic Monitoring and evaluation in Agriculture and Rural Development of Georgia, participatory approach by Georgian and international experts - Funded by The United Nations Development Program for Agriculture and Rural Development (ENPARD)
 5. Youth Capacity building in Advocacy in Pankisi Gorge - Funded by Chemonics International Inc. USAID Pankisi Community Links Activity in Georgia (PCL) Program
 6. Capacity building in Plant Protection and Veterinary – December 15-25, 2020 – Funded by UNDP in the frame of joint Project of UNDP and LEPL Environmental Information and Education Centre under the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
 7. Capacity building in Promotion and Advertising in Social Media for international communities – Funded by HEKS/EPER
 8. Capacity building of Enterprise Georgia High and mid level management Representatives in Management Philosophy – Funded by GIZ
 9. Improvement of Analytical Skills for the representatives of various government agencies - Funded by:  International Center for Migration Policy Development (ICMPD)
 10. Capacity building of the woman’s room representatives in Business Planning and Fundraising –Funded by Mercy Corps Georgia
 11. Building Capacity of Georgian Association of Social Workers (GASW) in Advocacy – Training of board members and staff at GASW – 12-19 January - Funded by USAID / HICD 2020

 

კვლევითი ინტერესები

განგრძობითი სწავლება, განათლების მენეჯმენტი, მეწარმეობა, მენეჯმენტის თანამედროვე მიდგომები, მონიტორინგი და შეფასება