პროფესურა

ხათუნა გიგაური

კლიმატის ცვლილება და მისი ასპექტები