პროფესურა

ხათუნა გიგაური

ასოცირებული პროფესორი/კლიმატის ცვლილება და მისი ასპექტები