პროფესურა

ნათია კუტივაძე

პროფესორი

ელფოსტა: n.kutivadze@gipa.ge

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი (მილანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იტალია) და  ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი (თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); ასევე, საბანკო საქმის და ფინანსების მაგისტრი (მილანი, იტალია). ის იყო MIT-იტალიის გაცვლითი პროგრამის დოქტორანტი, მასაჩუსეტის ტექნოლოგიების ინსტიტუტში (MIT, აშშ), ეკონომიკის სპეციალობით (2010-2011). ფლობს 20 წლიან ინტენსიურ გამოცდილებას სამთავრობო სტრუქტურებში და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მუშაობის, ასევე, საჯარო პოლიტიკის ანალიზის, პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების, მათ შორის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის და ეკონომიკის  სექტორების რეგულირების სფეროში პრაქტიკული გამოცდილების მიმართულებით. ის არის კონკურენციის პოლიტიკის რეფორმის და საქართველოს კანონის ,,კონკურენციის შესახებ’’(2014) პროექტის თანაავტორი. მას გამოცემული აქვს წიგნი ,,სახელმწიფო ვალი, ფინანსური განვითარება და ეკონომიკური ზრდა’’(Nova Science Publishers, Inc., NY, USA, 2013) და 20-ზე მეტი სამეცნიერო და ანალიტიკური პუბლიკაციების ავტორია.

 

სასწავლო კურსები:

 • მიკროეკონომიკა 1;
 • მიკროეკონომიკა 2;
 • საჯარო სექტორის ეკონომიკა;
 • საჯარო სექტორის ეკონომიკა და ბიუჯეტირების საფუძვლები;
 • ეკონომიკის პრინციპები.

 

კვლევები და პუბლიკაციები:

 • პუბლიკაცია: ,,The Economics of Regulatory Impact in Evolving Industries: Case of Georgian Postal and Courier Service Market’’; Journal of Politics and Democratization, 2020, E-ISSN 2449-2671; http://jpd.gipa.ge/?page=article&id=37;
 • კვლევა: ,,რუსეთის კაპიტალი საქართველოს ბიზნესში: კომუნიკაციების სექტორი’’; საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი, 2021;
 • კვლევა: ,,ენერგეტიკის სექტორში უცხოური კაპიტალი (ჰიდროენერგეტიკის სეგმენტი); საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი; 2021;
 • პუბლიკაცია: ,,თავისუფალი კონკურენციის შეზღუდვის ქეისი: სახელმწიფო შესყიდვების ბაზარი‘’; შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - აბრეშუმის გზის მე-12 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ნაშრომების კრებული, გვ. 272; 2017;
 • პუბლიკაცია: ,,კონკურენციის შეზრუდვის ქეისი საფოსტო მომსახურების ბაზარზე საქართველოში‘’; შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - აბრეშუმის გზის მე-11 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ინოვაციები ბიზნესში, განათლება და მეცნიერება’’ ნაშრომების კრებული, გვ. 375; 2016;
 • პუბლიკაცია: ქ. ლაფაჩი, ნ.კუტივაძე, ,,კონკურენციის მარეგულირებელი ინსტიტუციური ჩარჩო საქართველოში’’, ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭოს (EUGBC) გამომცემლობა, თბილისი, 2015; http://eugbc.net/wp-content/uploads/2015/04/Publication-on-Competition-Geo.pdf;
 • პუბლიკაცია Public Debt, Domestic and External Financing, and Economic Growth, PDM Network (The mission of the OECD-Italian Treasury–World Bank Network for Public Debt Management in Emerging Markets), 2011, Italy;
 • პუბლიკაცია: Public Debt and Financial  Development,  PDM  Network  (The  mission  of the OECD-Italian Treasury–World Bank Network for Public Debt Management in Emerging Markets), 2011, Italy;
 • პუბლიკაცია: Public Debt, Domestic and External Financing,  and  Economic  Growth, University of Milan, DEMM WP 2011-12;  http://ideas.repec.org/p/mil/wpdepa/2011-12.html;
 • პუბლიკაცია: Public Debt and Financial Development, University of Milan, DEMM WP 2011-13; http://ideas.repec.org/p/mil/wpdepa/2011-13.html.

 

პროექტები:

 • Institutional Support Project funded by the SIDA (Oct.2020 – June 2021);
 • Project on ,,PPD Dialog Development for Inclusive Growth’’ funded by the US Embassy in Georgia (, 2019 – 2020);
 • Project on ,,Strengthening the Public-Private Dialogue Platform in Parliament’’ funded by the USAID, G4G project in Georgia (Apr., 2016 - May, 2019);
 • Project on ,,Training for Journalists and Civil Society Representatives on DCFTA topics in 6 Georgian cities, funded by the USAID, G4G project in Georgia (Sept., 2017 – Feb., 2018).

 

კვლევითი ინტერესები: ეკონომიკური პოლიტიკა, დარგობრივი ეკონომიკა, ევროკავშირის მარეგულირებელი ჩარჩო, საერთაშორისო ეკონომიკა და ფინანსები.