პროფესურა

ანა ნაცვლიშვილი

ასოცირებული პროფესორი / ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართალი ; საერთაშორისო სისხლის სამართალი