პროფესურა

დიმიტრი დათუსანი

ასისტენტ-პროფესორი

პროფესია : ექიმი - თერაპევტი
გამოცდილება : მედიცინა, გაყიდვები და ტრენერი.
მოქმედი სამსახური :
- სს სადაზღვევო კომპანია იმედი L - გაყიდვების დეპარტამენტის დირექტორი,
-  კონსალტინგი, ტრენინგები და მასტერკალსები არაერთ წამყვან და სტარტაპ
კონპანიაში - გაყიდვების მენეჯმენტის კუთხით,
- ლექტორი - (საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA)

ინტერესი  - თავისუფალ დროს ვკავდები
მეგობრებთან ერთად ფილმებისა და პუბლიკაციების გარჩევით.