ჩვენი გუნდი

ადმინისტრაციული პერსონალი

ლაშა ლობჯანიძე

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ირინა ბაქრაძე

სამართლის სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამების ადმინისტრაციული ხელმძღვანელი / ხარისხის მართვის მენეჯერი

ზვიად ბარქაია

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი/პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი

გიორგი ჩადუნელი

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი / ბიბლიოთეკარი

ანა ქირია

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ხატია გოგილაშვილი

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ხათუნა ბერაია

სოცილურ მეცნიერებათა სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

მარინა კვიცარიძე

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

თინათინ კახიანი

სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი / ინკლუზიის კოორდინატორი

თედო სანიკიძე

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი / კოორდინატორი

ანნა ძიაპშიპა

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ანა ჩუთლაშვილი

ფსიქოლოგიის და სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების კოორდინატორი / ბიბლიოთეკარი

ლევან კურცხალია

ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი / ბიბლიოთეკარი

თამთა თვალავაძე

მედია ინჟინერიის პროგრამის კოორდინატორი / ხარისხის მართვის მენეჯერი

ნინო ლიპარტელიანი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

გუგა როგავა

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

შოთა იორამაშვილი

მედია ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

სალომე გველესიანი

მულტიმედიური ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

თეკლა დავითულიანი

ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ჟანა ანთია

ტრენინგებისა და კონსულტაციები ცენტრის ხელმძღვანელი