ჩვენი გუნდი

ადმინისტრაციული პერსონალი

სალომე ჟორჟოლიანი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი / მმართველობის სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

ხათუნა ბერაია

სოცილურ მეცნიერებათა სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

თამთა თვალავაძე

მედია ინჟინერიის პროგრამის კოორდინატორი / ხარისხის მართვის მენეჯერი

მარიამ სარსევანიძე

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

გიორგი კობერიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ქეთევან ქორქია

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

გიორგი ჩადუნელი

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი / ბიბლიოთეკარი

თეკლა დავითულიანი

ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

სალომე გველესიანი

მულტიმედიური ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

გიორგი შუბლაძე

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამისა და აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ანა ჩუთლაშვილი

ფსიქოლოგიის და სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების კოორდინატორი / ბიბლიოთეკარი

სალომე ჩხეიძე

პოლიტიკურ მეცნიერებების, ეკონომიკიას და სოციალური მეცნიერებების კოორდინატორი

მარინა კვიცარიძე

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ანა ფირცხალავა

საჯარო პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამების კოორდინატორი

მარიამ მურვანიძე

სოციალური მეცნიერებებისა და სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების კოორდინატორი

ნატალია მაკარიძე

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ნინო ლიპარტელიანი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

სოფო სუხიაშვილი

სასერტიფიკატო პროგრამების კოორდინატორი

ნინო ქოჩიაშვილი

სასერტიფიკატო პროგრამების კოორდინატორი

ქეთევან რუხაძე

(DRDVE) რეგიონული განვითარების კოორდინატორი