გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ნუცა მინდიაშვილი

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ელფოსტა: n.mindiashvili@gipa.ge

მიღებული აქვს საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და საჯარო მმართველობის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (ჯიპა). ნუცა GIPA - ში მოსვლამდე სტაჟიორად მუშაობდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დასავლეთ ევროპის დეპარტამენტში და საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტში.
კვლევები:
  • "ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა ქურთების მიმართ: გამოწვევა აშშ-თურქეთის ურთიერთობებში" - ივლისი, 2019
  • "საქართველოს საჯარო სექტორში გენდერული ნიშნით საჯარო მოხელეების მოტივაციის ანალიზი პიროვნული მახასიათებლის ხუთფაქტორიან მოდელზე დაყრდნობით" - ივლისი, 2021