ადმინისტრაცია

ადმინისტრაციული პერსონალი

თინათინ კლდიაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

გიორგი ჯაბადარი

რადიო GIPA-ს ხელმძღვანელი

კიწი ხარაბაძე

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი / პროექტის თანაშემწე

ლევან ყურაშვილი

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ნიკოლოზ ბაქრაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

მამუკა დიდმანიძე

ლოჯისტიკის სამსახურის ხელმძღვანელი

გიორგი ჟვანია

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის ხელმძღვანელი

ლიკა კაკაბაძე

რექტორის თანაშემწე

ნინო ასათიანი

ფრონტლაინ საქართველოს მენეჯერი

ქეთევან ავალიანი

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტი

რადიო GIPAს წამყვანი

დავით დემეტრაშვილი

მონაცემთა ბაზის ადმინისტრატორი / დეველოპერი

ნათია იაკობიძე

ბუღალტერის თანაშემწე

ლაშა ბოკუჩავა

შესყიდვების მენეჯერი

დათო წასიძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი / იურისტი

ანა დავითაშვილი

რადიო GIPA-ს მაუწყებლობის მენეჯერი

სალომე ჟორჟოლიანი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი / მმართველობის სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

ელენე ბერიძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი

ვანო ცერცვაძე

ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი / მმართველობის სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი

ილო ჩხეიძე

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი