ადმინისტრაცია

ადმინისტრაციული პერსონალი

თინათინ კლდიაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

გიორგი ჯაბადარი

რადიო GIPA-ს ხელმძღვანელი

კიწი ხარაბაძე

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი / პროექტის თანაშემწე

ნიკოლოზ ბაქრაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ვასილ ქავთარაძე

მთავარი ბუღალტერი

ნათია იაკობიძე

ბუღალტერის თანაშემწე

ნინო ლილუაშვილი

ბუღალტერის თანაშემწე

ჯოსეფ ალექსანდერ სმიტი

რადიო GIPAს წამყვანი