ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნული პროგრამის რეგიონული განვითარების კოორდინატორი

ქეთევან რუხაძე

"ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნული პროგრამის რეგიონული განვითარების კოორდინატორი"