ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნული პროგრამის რეგიონული განვითარების კოორდინატორი

ქეთევან რუხაძე

ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნული პროგრამის რეგიონული განვითარების კოორდინატორი