შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების პროფესიული პროგრამის სტუდენტური კოორდინატორი; ემისის მართვის მენეჯერი

ეკა მოლაშხია

შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების პროფესიული პროგრამის სტუდენტური კოორდინატორი; ემისის მართვის მენეჯერი

ფსიქოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრი. აქვს მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება როგორც კერძო სექტორში, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციაში. იგი გამოირჩევა მრავალრიცხოვანი პრობლემების გადაწყვეტის უნარით, რაც პროექტის მიზნების განხორციელებისკენაა მიმართული, აქვს ადმინისტრაციული ასისტენტის თანამდებობაზე მუშაობის აკადემიური და პიროვნული გამოცდილება და ფლობს თანამედროვე საოფისე პროგრამებს.

2015 წლიდან დღემდე ეკა მოლაშხია მუშაობს ადმინისტრაციული ასისტენტის პოზიციაზე შემდეგ პროექტებში:

ფერმერთა კოოპერატივების გაძლიერება საქართველოს სასოფლო მუნიციპალიტეტებში (ENPARD I);

თანამედროვე კვლევითი პრაქტიკის გაძლიერება აგრარული მიმართულებით რეგიონულ საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში (ENPARD I);

სოფლის განვითარების ახალი მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში (ENPARD II).