პოლიტიკის მეცნიერებებისა და სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ლევან ბუსქანძე

პოლიტიკის მეცნიერებებისა და სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ელფოსტა: l.buskandze@gipa.ge

ლევანი ბუსქანძე არის GIPA-ს სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის პოლიტიკის მეცნიერებებისა და სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი. დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებებათა ფაკულტეტი,  ფლობს პოლიტიკის მეცნიერებების ბაკალავრის ხარისხს (დამატებითი სპეციალობა- პედაგოგიკა). ამჟამად გახლავთ GIPA-ს ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამის მაგისტრანტი. 2018-2021 წლებში მუშაობდა საერთაშორისო ორგანიზაცია World Vision International -ის საქართველოს ოფისში  თბილისის ურბანული განვითარების პროგრამის ახალგაზრდულ მუშაკად. 2020-04.2023 წწ იკავებდა საქართველოს გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნებობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის პროექტის რეგიონული კოორდინატორის პოზიციას.

 

სასწავლო კურსები: 

  • საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) - მომავალ ლიდერთა სკოლა (ELS);
  • საზოგადოებრივი მონაწილეობა ადგილონრივი განვითარებისთვის;

 

 

კვლევები და პუბლიკაციები (ბოლო 5 წელი): 

  • ბუსქანძე, ლ., ი.,მიქავა, დ., ლოგუა, თ., ხომასურიძე, ბ., ხუბულავა, თ., უგულავა, მ., ირემაძე, თ., ბარბაქაძე, ი., შენგელია, მ., გოროზია (2022) ახალგაზრდების მონაწილეობა ადგილობრივი პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში: რა სურთ ახალგაზრდებს? , თბილისი: საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP),

 

 

 

პროექტები: 

  • ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში
  • Erasmus + Youth exchange project -Start Of Solidarity
  • Timeout for Peace: Fairtogether
  • Promoting youth potential for better projects

 

კვლევითი ინტერესები: 

  • ახალგაზრდული პოლიტიკა საქართველოში