სამართლის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ნატალია მაკარიძე

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი