ჩვენი გუნდი

ადმინისტრაციული პერსონალი

თინათინ კლდიაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

გიორგი ჯაბადარი

რადიო GIPA-ს ხელმძღვანელი

კიწი ხარაბაძე

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი / პროექტის თანაშემწე

ნიკოლოზ ბაქრაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ვასილ ქავთარაძე

მთავარი ბუღალტერი

ნათია იაკობიძე

ბუღალტერის თანაშემწე

ნინო ლილუაშვილი

ბუღალტერის თანაშემწე

ჯოსეფ ალექსანდერ სმიტი

რადიო GIPAს წამყვანი

ანა დავითაშვილი

რადიო GIPA-ს გადაცემების მენეჯერი

მამუკა დიდმანიძე

ლოჯისტიკის სამსახურის ხელმძღვანელი

გიორგი ჟვანია

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის ხელმძღვანელი

დავით დემეტრაშვილი

მონაცემთა ბაზის ადმინისტრატორი / დეველოპერი

ნინო ასათიანი

ფრონტლაინ საქართველოს მენეჯერი

ნინო მუსერიძე

"ფრონტლაინ საქართველოს" მენეჯერის ასისტენტი

ლიკა კაკაბაძე

რექტორის თანაშემწე

ქეთევან ავალიანი

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

ლაშა ბოკუჩავა

შესყიდვების მენეჯერი

დათო წასიძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი / იურისტი

ელენე ბერიძე

ხარისხის მართვის სპეციალისტი

სალომე ჟორჟოლიანი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი / მმართველობის სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი