საინფორმაციო ტექნელოგიების სპეციალისტი

პაპუნა მამუკაშვილი

საინფორმაციო ტექნელოგიების სპეციალისტი

ელფოსტა: p.mamukashvili@gipa.ge

დაამთავრა საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის საბაკალავრო პროგრამა - „საერთაშორისო ურთიერთობები“. სწავლის პერიოდშივე გაიარა 6 თვიანი სტაჟირება საინფორმაციო ტექნელოგიების მიმართულებით, რის შემდეგაც დაინიშნა ამავე უნივერსიტეტის სამართლის და პოლიტიკის სკოლის საინფორმაციო ტექნელოგიების სპეციალისტად.