სასერტიფიკატო პროგრამების კოორდინატორი

სოფო სუხიაშვილი

"სასერტიფიკატო პროგრამების კოორდინატორი"

ელფოსტა: s.sukhiashvili@gipa.ge