სასერტიფიკატო პროგრამების კოორდინატორი

სოფო სუხიაშვილი

სასერტიფიკატო პროგრამების კოორდინატორი

ელფოსტა: s.sukhiashvili@gipa.ge