შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების პროგრამის სტუდენტური კოორდინატორი/პროფესიული სწავლების ხარისხის მენეჯერი

ნესტან ინასარიძე

შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების პროგრამის სტუდენტური კოორდინატორი/პროფესიული სწავლების ხარისხის მენეჯერი

ელფოსტა: n.inasaridze@gipa.ge

ქიმიური ტექნოლიების მაგისტრი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;

სერტიფიცირებული პროგრამა საზოგადოებასთან ურთიერთობაში და ღონისძიებების დაგეგმვაში, და ზოგად მენეჯმენტში - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA);

2014 წლიდან მუშაობს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სოფლის მეურნეობის განვითარების და პროფესიული სწავლების  დეპარტამენტში.

2018 წლიდან - მე-5 საფეხურის პროფესიული პროგრამის “შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების” - სტუდენტური კოორდინატორია.

პროექტები:

  • პროფესიული განათლების მე-5 საფეხურისა და საერთაშორისოდ აღიარებული სასერტიფიკატო პროგრამების შემუშავება, დანერგვა და ინსტიტუციონალიზება ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს გარემოს დაცვის მენეჯმენტში სტუდენტური კოორდინატორი
  • პროფესიული სერტიფიცირებული კურსი საერთაშორისო ვაჭრობის ასპექტები სოფლის მეურნეობაში - პროექტის კოორდინატორი
  • პროფესიული სერტიფიცირებული კურსი აგრობიზნესის მენეჯმენტში და აგრომარკეტინგში - პროექტის კოორდინატორი
  • თანამედროვე კვლევითი პრაქტიკის გაძლიერება რეგიონულ სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტებში- ლოჯისტიკის და შესყიდვების მენეჯერი
  • USDA ცხოველთა ჯანმრთელობის პროგრამა -  ლოჯისტიკის და შესყიდვების მენეჯერი