საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის რეგიონალური კოორდინატორი

ნუგზარ ჯინჯიხაძე

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის რეგიონალური კოორდინატორი