რეგიონული კოორდინატორი

ნუგზარ ჯინჯიხაძე

რეგიონული კოორდინატორი

მაგისტრის ხარისხი ეკონომიკაში და სურსათის ტექნოლოგიების წარმოების და ინჟინრიის მენეჯმენტში. 23 წლიანი მუშაობის გამოცდილება სოფლის მეურნეობის სფეროში, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტებში. აქვს რეგიონული კოორდინირების, მენეჯმენტისა და ქვეპროექტების განხორციელების გამოცდილება. ის რეგიონებში მჭიდროდ თანამშრომლობს დაინტერესებულ მხარეებთან და პროექტების ბენეფიციარებთან: ადგილობრივი ხელისუფლება, დონორები, არასამთავრობო ორგანიზაციები/ასოციაციები, ფერმერები, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები, მესაქონლეები, ვეტერინარები და სასოფლო-სამეურნეო საწარმოები. ნუგზარ ჯინჯიხაძის მხარდაჭერით, აშშ-ს ცხოველთა ჯანმრთელობის პროგრამის ფარგლებში, შეიქმნა სამეგრელო-ზემო სვანეთის და იმერეთის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციები.