საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის რეგიონალური კოორდინატორი

ნუგზარ ჯინჯიხაძე

"საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის რეგიონალური კოორდინატორი"