ფრონტლაინ ჯორჯია კლუბის პროგრამების კოორდინატორი

ნინო მუსერიძე

ფრონტლაინ ჯორჯია კლუბის პროგრამების კოორდინატორი

ელფოსტა: n.museridze@gipa.ge

გამოცდილების მოკლე აღწერა

ქირურგიის ინსტიტუტი - მეცნიერ თანამშრომელი

ევროკავშირის გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლების პროგრამა - მენეჯერი

მსოფლიო ბანკის საქართველოს სოციალური დაცვის რეფორმის პროგრამა - მენეჯერი, კონსულტანტი

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ფრონტლაინ ჯორჯია კლუბი - პროგრამების კოორდინატორი

 

სასწავლო კურსები:

  • თბილისის სახემწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი - ზოგადი მედიცინა, თერაპევტი
  • ESM Georgia - ბიზნეს ადმინისტრაცია
  • ლიუვენის უნივერსიტეტი, ბელგია - სოციალური უსაფრთხოების მაგისტრი

 

 

პროექტები:

  • აშშ საელჩოს დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამა - ღია პლატფორმა 1 და 2
  • OSF Frontline Club ლონდონის საერთაშორისო პარტნიორის პროექტი - დისკუსიების და ჩვენებების სერია
  • UNICEF-ის „დისკუსიების სერია ბავშვთა უფლებების შესახებ“
  • აშშ საელჩოს მედია წიგნიერების პროგრამა - “მედია წიგნიერების ელჩები”