საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის მარკეტინგული კონსულტანტი

სერგო თურმანიძე

"საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის მარკეტინგული კონსულტანტი "