სერგო თურმანიძე

სერგო თურმანიძე

ბიზნეს ადმინისტრირების/საერთაშორისო მარკეტინგის მაგისტრი, ლონდონის კომერციის სკოლა (LSC), ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი, სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრი (GIPA).

2013 წლიდან, სერგო თურმანიძე მუშაობს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სოფლის მეურნეობისა და პროფესიული განათლების დეპარტამენტში ცხოველთა ჯანმრთელობის პროგრამის მარკეტინგის ექსპერტად. იგი ჩართულია სოფლის მეურნეობის/სოფლის განვითარებისა და პროფესიული განათლების პროექტების შემუშავებასა და მენეჯმენტის საქმიანობაში, კერძოდ:  პროექტის დაგეგმვა, საპროექტო წინადადებების შემუშავება, კვლევა/მონაცემთა შეგროვება/ანალიზი, სწავლება/ტრენინგები აგრო-ბიზნესში და აგრო-მარკეტინგში, ასოციაციების განვითარება, ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიული დაგეგმარება და ა.შ. ამჟამად ის ასრულებს პროექტის კოორდინატორის ფუნქციას შავი ზღვის საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროექტში - სავაჭრო შესაძლებლობების პილოტირება სოფლის მეურნეობაში თანამედროვე ინოვაციური ონლაინ პლატფორმის შექმნით - აგრონეტი.

2013 წლამდე მას გააჩნდა სამოქალაქო სექტორში მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება სოციალური და სათემო განვითარების მიმართულებით. გარდა ამისა, მას აქვს საერთაშორისო კომპანიებთან მუშაობის გამოცდილება გაერთიანებული სამეფოსა და არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში, უძრავი ქონების და ელექტრონიკის გაყიდვების მენეჯმენტის მიმართულებით.