საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის მარკეტინგული კონსულტანტი

სერგო თურმანიძე

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის მარკეტინგული კონსულტანტი