ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრი პროგრამის კოორდინატორი

ქეთი გელაშვილი

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრი პროგრამის კოორდინატორი

ელფოსტა: k.gelashvili@gipa.ge

მინიჭებული აქვს საჯარო მმართველობის მაგისტრის ხარისხი -საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტისგან (GIPA). მას ასევე მინიჭებული აქვს სამართლის ბაკალავრის ხარისხი - საქართველოს უნივერსიტეტისგან (UG).

 

ქეთი ამჟამად არის ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი და კითხულობს - ''თვითმენეჯმენტისა და პრეზენტაციის უნარების განვითარების” კურსს ბაკალავრის საფეხურზე საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA).

 

ასევე გავლილი აქვს GIPA-ს სასწავლო-სასერთიფიკატო  კურსი - “სტრატეგიული კომუნიკაცია”. 

კვლევები: "პერსონალურ მონაცემთა მართვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში" - ივლისი, 2021