გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

მარინა კვიცარიძე

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ელფოსტა: m.kvitsaridze@gipa.ge

ფსიქოლოგი. აქვს გამოცდილება არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობის. 11 წელი მუშაობდა ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭოში, როგორც აბხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან დევნილებთან, ასევე ჩეჩენ ლტოლვილებთან, განათლების პროგრამის ოფიცრად და შემდეგ კოორდინატორად. მიყავდა ლექციების კურსი ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციაში უზნაძის სახელობის ინსტიტუტის სასწავლო სექტორში. მიყავს არჩევითი კურსი „პრობლემების გადაწყვეტა და ფორუმ-თეატრი“ ჯიპას სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის საბაკალავრო პროგრამაზე.
პროექტები:

1. „მომავლის ამომრჩეველი“ ცსკო-პროექტი. ტრენერების სუპერვაიზერი.
2015 – 2016
 
2. „ზრდასრულთა განმანათლებისთვის“ (ტრენერი). DVV International Georgia 2020

3. Swedish Institute Summer Academy of Young Profesionals Thematic module:
Migration and integration in the Eastern Partnership and the Baltic Sea Region:
Policy and Administrative Challenges for the Development of Inclusive Societies.
მასალის შექმნა. 2020

კვლევები და პუბლიკაციები:
სტრესი და იძულებით გადაადგილემა: ფსიქოლოგიური პრობლემები და მათი
გადაწყვეტის გზები ( თანაავტორი და პროექტის კოორდინატორი). თბილისი ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო.2011
განათლების პროგრამების ფსიქო-სოციალური ეფექტი. ბავშვი და ომის ტრავმა (თანაავტორი) თბილისი2010
დამხმარე სახელმძღვანელო და,წყები ტრენერებისთვის. 2004
დამხმარე მასალები ზრდასრულთა განმანათლებისთვის (სახელმძღვანელო).
DVV International Georgia 2020

 კვლევითი ინტერესები: სტრესის ფსიქოლოგია