გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

მარინა კვიცარიძე

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ელფოსტა: m.kvitsaridze@gipa.ge

ფსიქოლოგი. აქვს 11 წლიანი გამოცდილება არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობის.  მუშაობდა ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭოში, როგორც აბხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან დევნილებთან, ასევე ჩეჩენ ლტოლვილებთან, განათლების პროგრამის ოფიცრად და შემდეგ კოორდინატორად. 2013 წელს მუშაობდა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის სკოლის კოორდინატორად. 2014 წლიდან მუშაობს ჯიპაში                               გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორად.   მიყავდა ლექციების კურსი ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციაში უზნაძის სახელობის ინსტიტუტის სასწავლო სექტორში. მიყავს არჩევითი კურსი „პრობლემების გადაწყვეტა და ფორუმ-თეატრი“ ჯიპას სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის საბაკალავრო პროგრამაზე.


კვლევები და პუბლიკაციები (ბოლო 5 წლის)
1. „ზრდასრულთა განმანათლებისთვის“ (ტრენერი). DVV International Georgia 2020

2. Swedish Institute Summer Academy of Young Profesionals Thematic module:
Migration and integration in the Eastern Partnership and the Baltic Sea Region:
Policy and Administrative Challenges for the Development of Inclusive Societies.
მასალის შექმნა. 2020

3.დამხმარე მასალები ზრდასრულთა განმანათლებისთვის (სახელმძღვანელო).
DVV International Georgia 2020

 კვლევითი ინტერესები: სტრესის ფსიქოლოგია