სოციალური მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი

ნათია ჭიღვარია

სოციალური მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი

ელფოსტა: n.tchigvaria@gipa.ge

პროფესია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი, საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი.

გამოცდილება : სხვადასხვა დროს კითხულობდა შემდეგ სალექციო კურსებს: საზღვარგარეთის ლიტერატურის ზოგადი და დარგობრივი კურსი, ინგლისური ენის გრამატიკა, ინგლისური ენის ზოგადი კურსი, ბიზნეს ინგლისური.  აქვს გამოცდილებასაგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება ადმინისტრირებასა დაკვლევაში.

მოქმედისამსახური: სადოქტორო პროგრამის და პოლიტიკის შეფასების ცენტრის ხელმძღვანელი, (საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA), განათლების ხარისხის ცენტრის ავტორიზაციის ექსპერტი

კვლევები და პუბლიკაციები: სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ზეგავლენა საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე საქართველოს მაგალითი; საქართველო სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის ქრონოლოგია; კონკურენციის კანონის პრობლემატიკა საქართველოში; ასევე გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო სტატიები საზღვარგარეთის ლიტერატურის ისტორიაში.