სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი

GIPA-ს სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტის ჩამოყალიბება განაპირობა აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) და ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (MCA – Georgia) მიერ დაფინასებულმა პროგრამების განხორციელებამ.

ჩამოყალიბებისთანავე, 2005 წლიდან GIPA-ს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი წარმატებით ახორციელებს აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA), ევროკომისიის, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი (UNHCR), აშშ-ის საელჩოს, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის და სვხადასხვა საერთაშორისო ორაგნიზაციების მიერ დაფინანსებულ პროექტებს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების მიმართულებით. აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში, დეპარტამენტის მიზანია, საქართველოს რეგიონებში თანამედროვე პრაქტიკის დანერგვა, განათლების დონის ამაღლება, არსებული შესაძლებლობების გაზრდა, ინსტიტუციური განვითარება, კონფლიქტით დაზარალებული რეგიონებისათვის მდგრადი სოციო-ეკონომიკური პირობების შექმნა, სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის სწორი მმართველობისა და პოლიტიკის შემუშავება. პროგრამამ მოიცვა ისეთი სფეროები, როგორებიცაა: სოფლის მეურნეობა, ვეტერინარია, ცხოველთა ჯანმრთელობა, სურსათის უვნებლობა, სოფლის მეურნეობის სტატისტიკა, აგრობიზნესი, პროფესიული განათლება და სოფლის ეკონომიკური მდგომარეობა.

დაარსების დღიდანვე დეპარტამენტი უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელებას სამოქალაქო, კერძო და საჯარო სექტორებისთვის, ქართულ ენაზე შემუშავებული სამუშაოზე დაფუძნებული უწყვეტი საკონსულტაციო ტრენინგების, ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების და თანამედროვე სასწავლო მასალების გამოყენებით. ექსტენციისა და პროფესიული განათლების ხელშეწყობის მიზნით, დეპარტამენტი აქტიურადაა წარმოდგენილი საქართველოს სხვადასხავ რეგიონებში.

აღნიშნულ პროგრამაში პროფესიული განათლების კუთხით დაგროვილმა გამოცდილებამ და ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (MCA-Georgia) ფინანსურმა მხარდაჭერამ განაპირობა პროფესიული სწავლების დანერგვა და განხორციელება.

პროფესიული განათლების კუთხით, დეპარტამენტის მიზანია, კონკურენტუნარიანი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და განვითარება, საერთაშორისო ექსპერტებისა და დარგის სპეციალისტების მოზიდვა და სასწავლო პროცესში ჩართვა, პროფესიულ საგანმანათლებლო მოდულებზე დაფუძნებული მოკლე და საშუალოვადიანი სერტიფიცირებული პროგრამების განხორციელება, პროფესიული განათლების სტუდენტთა კარიერულ წინსვლასა და დასაქმებაზე ზრუნვა.

დეპარტამენტს დასახული მიზნების მიღწევასა და განხორციელებული პროექტების მდგრადობის შენარჩუნებაში მხარს უჭერენ ა.შ.შ-ისა და ევროპის წამყვანი დონორი ორგანიზაციები და ინსტიტუციები.

რეგიონალური დაფარვა:

GIPA/RRC ერთობლივი კურსი - შრომის უსაფრთხოება მენეჯერთათვის

2018 წლის 12-15 თებერვალს, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდ-საქართველოს მიერ დაფინანსებული პროექტის, პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის (ISWD) ფარგლებში "რრს ჯორჯიას"  ოფისში გაიმართა GIPA/RRC ერთობლივი კურსი - შრომის უსაფრთხოება მენეჯერთათვის.

აღნიშნულ კურსს ესწრებოდნენ საქართველოს რკინიგზის, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის წარმომადგენლები და პროფესიული პროგრამის - "შრომის უსაფრთხოება და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები" სტუდენტები.

კურსს უძღვებოდა შრომის უსაფრთხოების საერთაშორისო ექსპერტი გიორგი მარიამიძე, რომელმაც ისაუბრა შემდეგ საკითხებზე: შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემა, შრომის უსაფრთხოების კულტურა, კომუნიკაცია, თანამშრომლობა, კომპეტენცია და კონტროლი, რისკის შეფასება და რისკის კონტროლი, სამუშაო ადგილის საერთო საფრთხეები, უბედური შემთხვევები და ინციდენტები და შრომის უსაფრთხოების შესრულების მონიტორინგი და განხილვა.

კურსის დასრულებისას, ტესტირების შედეგების შესაბამისად გაიცემა GIPA/RRC ერთობლივი სერტიფიკატი.

ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნული პროგრამის (NAHP) სამეთვალყურეო ჯგუფის რიგით 30-ე შეხვედრა

 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი (DRDVE) თანამშრომლობს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რომელთა შორის არიან შემდეგი სააგენტოები და დონორები:

აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი - USDA

ევროკომისია

ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის

ევროკავშირის საზღვრისპირა თანამშრომლობის სამეზობლო ინსტრუმენტის (ENI CBC) შავი ზღვის აუზის ერთობლივი სამოქმედო პროგრამა 2014-2020

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოში

მერსი ქორფსი

 ახალი საზღვრების კულტივირება სოფლის მეურნეობაში

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო - USAID

.

ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

 გაეროს ბავშვთა ფონდი - UNICEF

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი

გაერთიანებული განვითარების ალტერნატივები - DAI

დასავლეთ კორკის განვითარების პარტნიორობა

ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი

ELVA საზოგადოებრივი ჩართულობა

SMART განვითარების ცენტრი

ვარნას ეკონომიკური განვითარების სააგენტო (VEDA)

RRC საქართველო

PMC კვლევითი ცენტრი

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN)

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი (DRDVE) თანამშრომლობს შემდეგ სახელმწიფო უწყებებთან, საერთაშორისო უმაღლეს სასწავლებლებთან და საქართველოს სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტებთან და სხვადასხვა პროფესიულ სასწავლებლებთან:

საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

სურსათის ეროვნული სააგენტო

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

კოლორადოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მერილენდის უნივერსიტეტი

ჯორჯიის უნივერსიტეტი

კენტუკის უნივერსიტეტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA), სოფლის მეურნეობის განვითარების და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი (DRDVE) თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) კვლევით ინსტიტუტთან თანამშრომლობით, მაღალმთიანი რეგიონების კონკურენტული უპირატესობების კვლევას ახორციელებს. 

პროექტის მიზანია შემდეგი საკითხების კვლევა: ფუნქციური რეგიონების იდენტიფიკაცია, მიზიდულობის ძირითადი ცენტრების დადგენა, ეკონომიკური საქმიანობის წამყვანი მიმართულებებისა და განვითარების მაღალი პოტენციალის მქონე დარგების გამოვლენა, გამოვლენილი დარგების კონკურენტული უპირატესობები შესწავლა, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებისათვის კონკრეტული რეკომენდაციების შემუშავება მოცემული ფუნქციური რეგიონების კონკურენტუნარიანობის ზრდისთვის.

პროექტი ხორციელდაბე 2019 წლის დეკემბრიდან ივნისის ჩათვლით. პროექტი დაფინანსებულია კონსულტაციებისა და ტრენინგის ცენტრის CTC-ს მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამის და ევროკავშირის მიმდინარე პროგრამების ფარგლებში.


სავაჭრო შესაძლებლობების პილოტირება სოფლის მეურნეობაში თანამედროვე ინოვაციური ონლაინ პლატფორმის შექმნით - AgroNet

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი ახორციელებს საერთაშორისო პროექტს “სავაჭრო შესაძლებლობების პილოტირება სოფლის მეურნეობაში თანამედროვე ინოვაციური ონლაინ პლატფორმის შექმნით - AgroNet”. პროექტის პარტნიორები არიან: ELVA საზოგადოებრივი ჩართულობა (საქართველო), ვარნას ეკონომიკური განვითარების სააგენტო - VEDA (ბულგარეთი) და SMART განვითარების ცენტრი (რუმინეთი). პროექტი დაფინანსებულია რუმინეთის რეგიონული განვითარებისა და საჯარო მმართველობის სამინისტროს მიერ, რომელიც ევროკავშირის საზღვრისპირა თანამშრომლობის სამეზობლო ინსტრუმენტის ფარგლებში წარმოადგენს შავი ზღვის აუზის ერთობლივი სამოქმედო პროგრამა 2014-2020-ის მმართველ ორგანოს. პროექტი განხორციელდება 2018 წლის ივნისი - 2020 წლის ივლისის პერიოდში.

პროექტი მიზნად ისახავს, სოფლის მეურნეობასა და მასთან დაკავშირებულ სექტორებში სავაჭრო შესაძლებლობების ხელშეწყობით და მოდერნიზებით, შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში საზღვრისპირა თანამშრომლობის გაუმჯობესებას. ინოვაციური, ონლაინ სავაჭრო პლატფორმის შექმნა და მისი პილოტირება, ხელს შეუწყობს ახალი საბაზრო სივრცის განვითარებას.

პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი ძირითადი აქტივობები:

 • ონლაინ, მრავალენოვანი, საერთაშორისო პლატფორმის შემუშავება, მომხმარებელთა მოძიებისა და ინფორმაციის გაზიარების მოქნილი ფუნქციებით
 • ვაჭრობასთან და თანამშრომლობასთან დაკაშირებული ღონისძიებების საინფორმაციო ბაზის შექმნა
 • პლატფორმის პოპულარიზება ტრენინგების, ცნობიერების ამაღლების, მარკეტინგის, სოციალური და საინფორმაციო კამპანიების მეშვეობით

ონლაინ სავაჭრო პლატფორმის შექმნა და განვითარება სოფლის მეურნეობის მიმართულებით დაეხმარება კერძო და საჯარო პირებს სასოფლის-სამეურნეო და სავაჭრო ურთიერთობებში. კერძოდ, პლატფორმა ხელს შეუწყობს საზღვრისპირა სავაჭრო შესაძლებლობების განვითარებას სოფლის მეურნეობის ბიზნეს ოპერატორებს შორის, როგორებიცაა ფერმერები, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები, საბითუმო და საცალო მოვაჭრეები, ექსპორტიორები, გადამამუშავებლები და სხვ. ონლაინ პლატფორმა მწარმოებლებს დააახლოებს სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან. ხოლო, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე სხვადასხვა საჯარო და კერძო პირების აქტიური მონაწილეობით, გაიზრდება სოფლის მეურნეობასა და ვაჭრობასთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე წვდომა.


სოფლის განვითარების ახალი მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი ახორციელებს პროექტს “სოფლის განვითარების ახალი მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში”. პროექტის პარტნიორები არიან Mercy Corps, ELVA საზოგადებრივი ჩართულობა და დასავლეთ კორკის (ირლანდია) განვითარების პარტნიორობა.

პროექტის მიზანია სოფლად სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობა, სოფლის განვითარების ახალი და თანამდეროვე მეთოდების გამოყენებით. პარტნიორებთან ერთად GIPA გეგმავს ქვემოდან-ზემოთ მიმართული, ინკლუზიური გადაწყვეტილებების დანერგვას, რომელიც ახალქალაქის თემებისა და ადგილობრივ ჯგუფების სრულ ჩართულობას ითვალისწინებს. განსაკუთრებული აქცენტი ქალებისა და ახალგაზრდების ჩართულობაზე გაკეთდება. პროექტის საერთო ღირებულება- 2,444,444.00 ევრი, პერიოდი 2016-2020წ. პროექტი დაფინანსებულია  ევროკავშირი საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD)   ფარგლებში.


პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის (ISWD)

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი (GRDD of GIPA) საერთაშორისო პარტნიორ RRC International-თან ერთად ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს (MCA-Georgia) ფინანსური მხარდაჭირით, პროგრამის - პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის (ISWD) ფარგლებში ახორციელებს ორწლიან პროექტს. პროექტის მიზანია საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA) პროფესიული განათლების მე-5 საფეხურისა და საერთაშორისოდ აღიარებული სასერტიფიკატო პროგრამების შემუშავება, დანერგვა და ინსტიტუციონალიზება შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვით ტექნოლოგიებში.

პროგრამის კურსდამთავრებულებს ექნებათ დასაქმების შესაძლებლობა როგორც საჯარო, ასევე კერძო კომპანიებში. მრეწველობის სფეროები, რომელსაც ესაჭიროება ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სპეციალისტები. საქართველოში აღნიშნული სპეციალისტების პირდაპირი და მზარდი მოთხოვნილება დაფიქსირებულია შემდეგ სექტორებში: მშენებლობა, ელექტრომომარაგება, წყალმომარაგება, ნავთობი და გაზი, ტრანსპორტი, მძიმე მრეწველობა, სამთო მრეწველობა, პორტები, კომუნიკაციის პროვაიდერები, ასევე სახელმწიფოს შრომის  ინსპექტირების სამსახურები.

შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების სპეციალობაზე სტუდენტების პირველი მიღება გამოცხადდა 2018 წლის თებერვალს, ხოლო შემდეგი მიღება გამოცხადდება 2018 წლის სექტემბერში.


ცხოველთა ჯამნრთელობის პროგრამა

ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნულ პროგრამას, კოლორადოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან (CSU) პარტნიორობით, წარმატებით ახორციელებს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა.

ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნული პროგრამა ითვალისწინებს ცხოველთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის უწყვეტი გაუმჯობესების უზრუნველყოფას, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა დაინტერესებული მხარის საჭიროებებს, ხელს უწყობს უვნებელი სურსათის წარმოებას, აუმჯობესებს საზოგადოებრივ ჯანდაცვას და ხელს უწყობს სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის მდგრადობას.

პროგრამის ძირითადი მიზანია, რეგიონებში კერძო ვეტერინარული სექტორის განვითარების ხელშეწყობა შესაბამისი სტიმულირებით. აღნიშნული მიზანი წარმოადგენს ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნული პროგრამის ქვემოთჩამოთვლილი, ექვსი სტრატეგიული ამოცანიდან, ერთ-ერთს:

 • ძლიერი კერძო სექტორის ვეტერინარები შესაბამისი წახალისებით, კონტრაქტებით და განათლებით;
 • მცოდნე, კვალიფიციური და კომპეტენტური ვეტერინარული სერვისების მიმწოდებელი სამუშაო ძალა;
 • ეფექტური ინფრასტრუქტურა (მაგ. მოწყობილობები, IT და კანონმდებლობა), რომლის გამოყენებაც შეეძლება როგორც სურსათის ეროვნულ სააგენტოს, ასევე სოფლის მეურნეობის ლაბორატორიას ფერმებზე, ლაბორატორიებში, სასაკლაოებზე და ადმინისტრაციულ ოფისებში
 • იდენტიფიცირებული და რეგისტრირებული ფერმები და ცხოველები, და ცოცხალი ცხოველების და პროდუქტების გადაადგილების მიკვლევაბოდა
 • დაავადებზე ეფექტური ანგარიშგება და დაავადების ეპიდემიის შეფასების და რეაგირების გაუმჯობესებული შესაძლებლობები დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობით და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებით
 • დაავადებების პრევენციის, აღმოფხვრის ან კონტროლის გრძელვადიანი გეგმები, მათ შორის ზედამხედველობის სტრატეგიები და დაავადების კონტროლის გრძელვადიანი გეგმები.

2009 წლის თებერვალში, ბაკურიანში გამართულ კონფერენციაზე შემუშავდა პროგრამის დიზაინი და აისახა ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნული პროგრამის დოკუმენტში. ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნული პროგრამა იმერთება სამეთვალყურეო ჯგუფის მიერ, რომლის წევრებიც არიან საქართველოს მთავრობისა  და ცხოველთა ჯანმრთელობის სფეროში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. სამეთვალყურეო ჯგუფის შეხვედრები რეგულარულად იმართება.

ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნული პროგრამის მნიშვნელოვანი შედეგია ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციების ჩამოყალიბება, რომლებმაც 200-ზე მეტი კერძო პრაქტიკოსი ვეტერინარი გააერთიანა.


ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნული პროგრამის სამეთვალყურეო ჯგუფი


საქართველოს ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნული პროგრამის სამეთვალყურეო ჯგუფი წარმოადგენს სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციების სათათბირო ორგანოს, რომელიც კოორდინირებას უწევს ცხოველთა ჯანმრთელობის სფეროში ჩართული ინსტიტუტების საქმიანობას და მათ მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების წარმატებით განხორციელებას.

სამეთვალყურეო ჯგუფს თავმჯდომარეობს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე - ნოდარ კერესელიძე. სამეთვალყურეო ჯგუფის ტექნიკურ მხარდაჭერას  უზრუნველყოფს კოლორადოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (CSU), ხოლო ფინანსურს - ამერეკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი (USDA).

ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნული პროგრამის სამეთვალყურეო ჯგუფის მიზანია სახელმწიფო ვეტერინარული მომსახურების ინსტიტუციონალური განვითარება, ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის და ზედამხედველობის გაძლიერება. სამეთვამყურეო ჯგუფის ექვსი სტრატეგიული ამოცანაა:

 • სტიმულირებული და ძლიერი კერძო ვეტერინარული სექტორი
 • ვეტერინარული მომსახურების მიმწოდებელი პროფესიონალი, კომპეტენტური სამუშაო ძალა
 • შესაბამისი ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობა სასაკლაოების ჩათვლით
 • იდენტიფიცირებული  და მიკვლევადი ცხოველები ფერმაში
 • დაავადებებათა ეფექტური შეტყობინებისა და რეაგირების სისტემა
 • დაავადებათა აღმოფხვრისა და კონტროლის შეთანხმებული გრძელვადიანი გეგმები, რომელიც მოიცავს დაავადებათა ზედამხედველობის სტრატეგიას და კონტროლის სათადარიგო გეგმას

ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნული პროგრამის სამეთვალყურეო ჯგუფის შეხვედრები,  სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სამ თვეში ერთხელ იმართება. შეხვედრის თითოეულ მონაწილეს ეძლევა საშუალება საკუთარი აზრი გამოთქვას ცხოველთა ჯანმრთელობის სფეროში არსებულ პრობლემებზე და იმსჯელოს მათი გადაჭრის საერთო გზებზე.

 


ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციების განვითარება

2009 წლიდან სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (GRDP of GIPA) აშშ-ს კოლორადოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნიკური  მხარდაჭერით ახორციელებს, აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის “ცხოველთა ჯანმრთელობის” პროგრამას.

პროგრამის მიზანია საქართველოში კერძო ვეტერინარული სექტორის განვითარება და ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნული პროგრამის ფარგლებში ჩამოყალიბებული სამეთვალყურეო ჯგუფის კოორდინაცია.

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, “ცხოველთა ჯანმრთელობის” პროგრამის დახმარებით შვიდ რეგიონში დაარსდა ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციები, რომლებიც აერთიანებს ორასზე მეტ პრაქტიკოს ვეტერინარს.

ვეტერინარების პროფესიული უნარ-ჩვევების ასამაღლებლად და მათი პროფესიონალიზმის დონის თანამედროვე საბაზრო მოთხოვნებთან შესაბამისობის მისაღწევად, სისტემატურად ტარდება თეორიული და პრაქტიკული ტრენინგები, რომელსაც მოწვეული ადგილობრივი და საერთაშორისო კონსულტანტები მართავენ.

ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციების მთავარი ამოცანაა ქვეყანაში ვეტერინარული მომსახურების სრულყოფა, ადამიანის და ცხოველის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი პროფესიონალი კადრების მომზადება.

ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციების საქმიანობის ძირითადი მიზნები:

 • პროფესია ვეტერინარის პოპულარიზაცია და განვითარება
 • ასოციაციის წევრთა ინტერესების ლობირება და ადვოკატირება
 • ტრენინგების, პუბლიკაციებისა და სხვა აქტივობების მეშვეობით რეგიონებში ვეტერინარების კვალიფიკაციის ამაღლება და პროფესიული განვითარება
 • ქვეყნის მასშტაბით ინფორმაციის გაცვლის, გამოცდილების და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით ვეტერინარებს შორის ურთიერთობის გაღრმავება
 • საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა ვეტერინარიისა და სურსათის უვნებლობის  დარგში არსებულ სიახლეებთან დაკავშირებით
 • საერთაშორისო კავშირების დამყარება მოწინავე გამოცდილების გაცვლის მიზნით
 • ვეტერინარიისა და სურსათის უვნებლობის პოპულარიზაციის მიზნით კანონით დაშვებული ნებისმიერი სხვა საქმიანობის განხორციელება.

     EU ENPARD - თანამედროვე კვლევითი პრაქტიკის გაძლიერება აგრარული მიმართულებით რეგიონულ საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში

     საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამნეტი (GRDD of GIPA) კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთოვრობო ორგანიზაციების ქსელთან (CENN) და PMC კვლევით ცენტრთან პარტნიორობით, განახორციელა ევროკავშირი საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) მიერ დაფინანსებულ პროექტი – “თანამედროვე კვლევითი პრაქტიკის გაძლიერება აგრარული მიმართულებით რეგიონულ საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში”. პროექტის ძირითადი მიზანი იყო სოფლის მეურნეობის საკითხებთან დაკავშირებული რეგიონული საგანმანათელებლო და კვლევითი ინსტიტუტების შესაძლებლობების გაზრდა, რათა მათ შეძლონ სოფლის მეურნეობის, საკვების გადამუშავების, გარემოსდაცვითი და სოფლის განვითარების სფეროებში არსებულ გამოწვევებს საერთაშორისო მოთხოვნების მიხედვით უპასუხონ. პროექტის ბენეფიციარები არიან: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.


     ENPARD - ფერმერთა კოოპერატივების გაძლიერება საქართველოს სასოფლო მუნიციპალიტეტებში

     საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამნეტი (GRDD of GIPA) ქვე-პარტნიორ ორგანიზაცია Mercy Corps-თან ერთად, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში ახორციელებდა პროექტს „ფერმერთა კოოპერატივების გაძლიერება საქართველოს სოფლის მუნიციპალიტეტებში“.

     დეპარტამენტი პასუხისმგებელი იყო კოოპერატივების პოლიტიკასა და ლობირება/ადვოკატირებასთან დაკავშირებული საქმიანობების განხორციელებაზე. კერძოდ, სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, ფერმერული ჯგუფების რეგულარული ფორუმის ჩამოყალიბებასა და ხელშეწყობაზე.

     დეპარტამენტის ხელშეწყობით შეიქმნა სპეციალური სივრცე რეგულარული დიალოგისთვის ფერმერთა ჯგუფებს, მომსახურების მიმწოდებლებსა და სახელმწიფო სექტორს შორის იმერეთსა და შიდა ქართლის რეგიონებში. ამ მიზნით, დეპარტამენტის ორგანიზებით მოეწყო ადგილობრივი მთავრობის საორიენტაციო შეხვედრები ფერმერულ ჯგუფებთან და სასოფლო-სამეურნეო მომსახურების მიმწოდებლებთან სოფლის მეურნებობასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

     ამასთან ერთად, დეპარტამენტმა ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის, ფერმერთა ჯგუფებისთვის და სასოფლო სამეურნეო მომსახურების მიმწოდებლებისთვის ჩაატარა ტრენინგები შემდეგ თემებზე: სოფლის მეურნეობის სტრატეგიის გაცნობა მოსახლეობოსათვის, ეფექტური შიდა და გარე სამთავრობო კომუნიკაცია, ინფორმირებულობის გაზრდა გენდერულ კანონმდებლობასა და მის განხორციელებაზე. ტრენინგების ძირითადი მიზანი იყო გენდერული საკითხების შესახებ ინფორმაციულობის გაზრდა, ქალებისა თუ მამაკაცებისთვის საერთაშორისო და ადგილობრივი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებების, გენდერულ თანასწორობასთან, შრომასთან, ჯანმრთელობასა და განათლებასთან დაკავშირებული საკითხების გაცნობა.


     მასტერკლასი ერთიან ჯანმრთელობაზე

     საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის (GRDD) ორგანიზებით, ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის დაფინანსებით (CDC), სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის (LMA), და კოლორადოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის (CSU) მხარდაჭერით ერთიანი ჯანმრთელობის მიდგომის შესახებ გაიმართა მასტერკლას.

     მასტერკლასში მონაწილეობა მიიღეს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, სოფლის მეურნეობის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენლებმა, უძღვებოდნენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის დირექტორი - ლალი მაძღარაშვილი და ამერიკის შეერთებული შტატების კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის წარმომადგენელი საქართველოში, ერთიანი ჯანმრთელობის ჯგუფის ხელმძღვანელი - კენდრა სტაფერი.

     მასტერკლასი ორიენტირებული იყო პრაქტიკულ დავალებებზე, რამაც თითოეულ მონაწილეს საშუალება მისცა განესაზღვრა საკუთარი როლი არსებული პრობლემის ერთიანი ჯანმრთელობის მიდგომით მოგვარების პროცესში.


     ასოციაციების მართვის ცენტრი (AMC)

     2011 წლის ოქტომბერში, პირველად საქართველოში, კახეთის, შიდა ქართლის, სამცხე-ჯავახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციების მიერ დაფუძნდა ასოციაციის მართვის ცენტრი (AMC). აღნიშნული ინიციატივა, განხორციელდა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის (GRDP) მიერ USDA-ის ცხოველთა ჯანმრთელობის პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის დახმარებით.

      ცენტრი წარმოადგენს ვეტერინართა რეგიონული ასოციაციების კოალიციას და მთავარ როლს ასრულებს ისეთი საქმიანობების განხორციელებაში, როგორიცაა: ვეტერინართა რეგიონულ ასოციაციებს შორის კოორდინაცია, ასოციაციასა და სახელმწიფოს შორის ეფექტური ურთიერთობის ჩამოყალიბება, მცირე ზომის ასოციაციების ზედნადები ხარჯების შემცირება, ადმინისტრაციული მომსახურების მიწოდება. აღნიშნული მომსახურება ხელმისაწვდომია საწევრო სისტემის გამოყენებით.

      ასოციაციების მართვის ცენტრი ასოციაციებს ეხმარება სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციებთან და ასევე ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაში, რაც ხელი შეუწყოს გრძელვადიანი ინვესტიციების მოზიდვას, ეფექტიანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს და პროფესიული ასოციაციების, როგორც ქვეყნისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის განვითარებას.


     ინტეგრირებული სოციო ეკონომიკური ზონა და პროფესიული ტრენინგ ცენტრი (ISEZ)

     2011 წელს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამამ (GRDP) UNHCR-ის დაფინანსებით და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის თანამონაწილეობით შიდა ქართლის რეგიონში (სოფელი შინდისი) დააარსა ინტეგრირებული სოციო ეკონომიკური ზონა.

     ISEZ-ი არის გრძელვადიანი ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს 2008 წლის შემდგომ შიდა ქართლში, ომით დაზარალებული მოსახლეობის ეკონომიკურ და სოციალურ რეაბილიტაციას. პროექტის მიზანია შიდა ქართლის რეგიონში სოფლის მეურნეობის და აგრო-ბიზნესის პროდუქტიულობის გაზრდა. სოციალური და საზოგადოებრივი აქტივობების ხელშეწყობით ადგილობრივი მოსახლეობისათვის დასაქმების, შემოსავლების გაზრდის, ტრენინგებზე დასწრების შესაძლებლობის შექმნა.

     თავისი სტრუქტურით სოციო-ეკონომიკური ზონა არის კარგად დაცული, მულტიფუნქციური კომპლექსი, რომელიც მოიცავს პროფესიული გადამზადების ცენტრს და სამაცივრე მოწყობილობას სოფლის მეურნეობის ადგილობრივი პროდუქციისათვის. ტრენინგ ცენტრი მსურველებს სთავაზობს ისეთი სახის ტრენინგებს, რომელიც გაზრდის მათი დასაქმების შესაძლებლობას: სამაცივრე მეურნეობის სისტემის ფუნქციონირება, აგრო ბიზნესის მართვა, ხელნაკეთი ნივთების დამუშავება და სხვა.

     სოციო-ეკონომიკური ზონის ტრენინგ ცენტრში, ღია საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში ჩატარდა გადამზადების კურსები შემდეგ თემებზე:

     • ბიზნესი და მართვა
     • ადგილობრივი თვითმმართველობა
     • ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება
     • სოფლის მეურნეობა და ახალი ტექნოლოგიები
     • მეფუტკრეობა; ფერმის მენეჯმენტი; მინანქრის დამუშავება
     • ჩირის წარმოება
     • ხელნაკეთი ნივთები და სხვა

     სულ გადამზადდა 259 სტუდენტი.

      Transformation of conflict through promotion of social and community activities (PDF).

      January newsletter

      October newsletter

      Cloisonnne graduation

      July-August newsletter

      Final newsletter


      ექსტენციის ტრენინგები

      2010 წლის 1 ოქტომბერს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტსა (GIPA) და CNFA-საქართველოს შორის ხელმოწერილი შეთანხმების მიხედვით, GIPA ფერმერებისა და სამანქანო მომსახურების ცენტრების მომხმარებელთათვის სოფლის მეურნეობის სფეროში თეორიულ და პრაქტიკულ ტრენინგებს ახორციელდებდა.

      GIPA-მ პარტნიორ ორგანიზაცია შპს “ახალ მამულთან” ერთად, 2012 წლის მარტის ჩათვლით, ბენეფიციართა ჯგუფებისთვის ჩაატარა 102 ტრენინგი ხილისა და ბოსტნეულის პროდუქტების წარმოების ინტენსიურ ტექნოლოგიებზე.

      ტრენინგები არასამთავრობო ორგანიზაცია “IAAD”-ის კვალიფიციური კადრების მიერ შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმის, კახეთისა და სამცხე-ჯავახეთში მდებარე სამანქანო მომსახურების ცენტრებში იმართებოდა და მოიცავდა შემდეგ თემებს:

      • მარცვლეულის, ხილისა და ბოსტნეულის გაუმჯობესებული სახეობები
      • მელიორაციის მოდერნიზებული ტექნოლოგიები
      • უსაფრთხო პესტიციდების გამოყენება და დამუშავება
      • ნიადაგის ნაყოფიერება
      • ხილის წარმოების ინტენსიური ტექნოლოგიები
      • ბოსტნეულის წარმოების ინტენსიური ტექნოლოგიები.

      როექტის ფარგლებში საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამამ მოახერხა ტრენინგების სასწავლო მასალებით უზრუნველყოფა და ტრენინგების ეფექტურობის შეფასება.


      საქსტატის შესაძლებლობათა განვითარების მხარდაჭერა

       2010 წელს, ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის მიერ საქართველოში სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარების მიზნით, განხორციელდა პროექტი “კავკასიის სოფლის მეურნეობის განვითარების ინიციატივა” (CADI).

       GIPA და CADI-ს შორის გაფორმებული შეთანხმება ითვალისწინებს, საქსტატის დახმარებით, სოფლის მეურნეობის სფეროში შესაძლებლობათა განვითარებისათვის აუცილებელი მომსახურებების მიწოდებას.

       თანამშრომლობა გულისხმობდა GEOSTAT/CADI-ს მიერ ერთობლივი შესაფასებელი კვლევის ჩატარებას, რაც გამოავლენდა ვეტერინარული მომსახურებისა და ფერმის მართვის ხარისხს, ასევე თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის განახლებით აამაღლებდა კერძო ვეტერინართა მომსახურების დონეს.

       პროექტის ფარგლებში საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ჩართული იყო კითხვარის შემუშავებაში, საველე ვიზიტების ორგანიზებაში, ინტერვიუერთა გამოვლენაში და სხვა. კითხვარის ეფექტურიბის ტესტირება განხორციელდა GIPA, GEOSTAT და USDA წარმომადგენლების მიერ საქართველოს სამ რეგიონში: კახეთში, სამეგრელო-ზემო სვანეთსა და სამცხე-ჯავახეთში.


       ობოლ ბავშვთა განათლება

       პროექტი მიზანს წარმოადგენდა მოწყვლად თემებში სოფლად მცხოვრები ობოლ ბავშვთა დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა განათლებისა და ტრენინგების მიწოდების გზით, რომელიც განახორციელა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამამ, UNICEF-ის ფინანსური მხარდაჭერით. აღნიშნული პროექტი განხორციელდა 2008 წლის დეკემბრსა და 2009 წლის ნოემბრის პერიოდში. ამ მიზნით, საგურამოს, წალენჯიხის და სენაკის მუნიციპალიტეტებიდან, პროექტის ბენეფიციარებს, 140 ობოლ ბავშვს, ჩაუტარდა სწავლება თანამედროვე სოფლის მეურნეობის საკითხებში.

       ტრენინგით მიწოდებული ცოდნისა და უნარჩვევების გასაძლიერებლად ბენეფიციარებს გადაეცათ სათანადო აღჭურვილობა-ინვენტარი. კერძოდ, თითოეულ ბავშვთა ზრუნვის დაწესებულებას აუშენდა სათბური თავისი აღჭურვილობით, გადაეცათ სათესლე მასალა, ჩითილი, პესტიციდები და მოვლის ინსტრუქციები. გარდა ამისა, თითოეულ ორგანიზაციას გადაეცა ათი სკა და თაფლის წარმოებისთვის საჭირო ყველა საჭირო მასალა-ინვენტარი. აგრეთვე, პროექტის ბენეფიციარებს გადაეცათ სპეციალური სახელმძღვანელოები სასათბურე მეურნეობის და მეფუტკრეობის უკეთ შესწავლის მიზნით. გარდა ამისა, სენაკის ობოლ ბავშვთა ზრუნვის სახლს სოფლის მეურნეობის ტრენინგის პროგრამის ფარგლებში გადაეცა 20 თხა. აღსანიშნავია ისიც, რომ პროექტის ფარგლებში მოეწყო საზაფხულო ბანაკი ბენეფიციარებისთვის, სადაც ჩაუტარდათ ტრენინგები ლიდერობის, კომუნიკაციის და გუნდური მართვის  უნარჩვევებზე.


       პანდემიისა და ფრინველის გრიპის აღმოფხვრა - STOP AI

       პროექტის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მიერ ლოგისტიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა ბიოუსაფრთხოების ტრენინგების ორგანიზება-მოწყობაში, რომელიც ჩატარდა საქართველოს ყველა რეგიონში, პარტნიორი ორგანიზაცია Development Alternatives, Inc.-ის (DAI) თანამონაწილეობით და USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით.

       პროგრამის ფარგლებში მოეწყო ორდღიანი ტრენინგები საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტში, რომელსაც ესწრებოდნენ ადგილობრივი საჯარო მოხელეები და კერძო მეფრინველეობის ბიზნესში ჩართული პირები, რომლებიც პახუსისმგებელნი არიან იმოქმედონ დაავადების გაჩენის შემთხვევაში. ჩატარებული ტრენინგები მოიცავდა შემდეგ საკითხებს:

       • ფრინველის გრიპის აფეთქებაზე რეაგირება
       • ფრინველის გრიპის ბიოუსაფრთხოება
       • ფრინველის გრიპის ბიოუსაფრთხოების წესები და პრაქტიკული ღონისძიებები ქათმის ფერმებისა და სავაჭრო ობიექტებისათვის.

       სესიების შედეგად გადამზადდა 200-ზე მეტი მეფრინველეობის სპეციალისტი. STOP AI პროექტის შედეგად მოხდა სისტემის, მექანიზმებისა და პროცედურების შემუშავება, რომლის საშუალებითაც უნდა მოხდეს ფრინველის გრიპის პრევენცია, გამოვლენა და აღმოფხვრა.


       სოფლის მეურნეობის განათლების განვითარება

       პროექტის მიზანს წარმოადგენდა სოფლის მეურნეობის სფეროში მოქმედი საგანმანათლებლო დაწესებულებების, როგორიცაა სახელმწიფო სოფლის მეურნეობის უნივერსიტეტის, სოფლის მეურნეობის პროფესიული სასწავლებლებისა და მომავალი ფერმერების სკოლების (FFG) სწავლებისა და ტრენინგების ხარისხის ამაღლებას.

       პროექტი განხორციელდა 2007-2009 წლებში, თბილისში, სამცხე-ჯავახეთში, კახეთში და სამეგრელოში, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის და პარტნიორი აიდაჰოს უნივერსიტეტის მიერ (University of Idaho, USA), USDA ფინანსური მხარდაჭერით.

       პროექტის ფარგლებში მოხდა აღნიშნული სასწავლებლების კურიკულუმების შემუშავება, ბიბლიოთეკების აღჭურვა, სასწავლო მასალების განახლება აგრონომიაში, ვეტერინარიაში და ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში. აგრეთვე მოეწყო მასწავლებელთა ტრენინგები, მოხდა საზოგადოების ინფორმირება და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება განათლების გზით. პროექტმამ ასევე ხელი შეუწყო საექსტენციო მომსახურების გაუმჯობესებას საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გზით. გარდა ამისა, მოხდა მებაღეობისა და სასოფლო სამეურნეო ტექნოლოგიების გაცნობა და ჩამოყალიბდა მერძევეობისა და მებოსტნეობის ორი კოოპერატივი, რის შედეგადაც მერძევეებს 24 პროცენტით გაეზარდათ ფულადი შემოსავლები და 100 ტონით შემცირდა ნივრის იმპორტი საქართველოში. ამის პარალელურად, გაკეთდა ვებ გვერდი: www.agromarket.ge, რომელიც მიზნად ისახავდა ინფორმაციის გაზიარებას ფერმერებს,  აგრობიზნესში ჩართულ პირებს და რძის მწარმოებელ და მებოსტნე კოოპერატივებს შორის.


       საბაზრო საინფორმაციო სისტემები

       ბაზრის საინფორმაციო სისტემის განივითარების პროექტი შეიქმნა იმ მიზნით, რომ გამოსწორებულიყო წვდომა სასოფლო სამეურნეო ბაზრის ინფორმაციაზე საქართველოში. 2006 წელს, USAID - AgVantage-ის ფარგლებში შემუშავდა საპილოტე პროექტის კონცეფცია, რომელიც განხორციელდა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მიერ. ბაზრის საინფორმაციო სისტემაზე წარმოდგენილი ინფორმაციით ისარგებლებდნენ ფერმერები, საცალო და საბითუმო ვაჭრეები, ექსპორტიორები და გადამამუშავებელი საწარმოები. განხორციელებული პროექტი მიზნად ისახავდა ჩამოთვლილი ბენეფიციარებისთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას ფასებზე შიდა და გარე ბაზრების შესახებ. აგრეთვე, პროექტი საშუალებას მისცემდა სოფლის მეურნეობის ბიზნესში ჩართულ მხარეებს უკეთესი ბიზნეს კავშირების დამყარებაშიც.

       საპილოტე ეტაპზე, ბაზრის საინფორმაციო სისტემის მუშაობა მიმდინარეობდა შემდეგი სტრატეგიული მიმართულებით: აგროინფო (ყოველთვიური ბეჭდვითი ჟურნალი), აგრომარკეტი (ყოველკვირეული ბიულეტინი) და აგროინფო - ელექტრონული პორტალი (https://agroinfo.ge), გაზეთი “რეზონანსი”, რომელიც ვრცელდებოდა 60,000 აუდიტორიაზე. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა და გამოქვეყნდა საბაზრო ფასების ანალიზი და მოხერხდა სამიზნე ჯგუფების იდენტიფიცირება, ვისაც სჭირდებოდა საბაზრო ფასების ინფორმაციაზე წვდომა.


       ექსტენციის სერვის ცენტრები

       2007-2008 წლებში, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მიერ, USDA-ს ფინანსური მხარდაჭერით და აშშ-ს კენტუკის უნივერსიტეტთან პარტნიორობით განხორციელდა პროექტი “სოფლის მეურნეობის განათლება და ექსტენცია”. პროექტის მიზანს წარმოადგენდა სამცხე-ჯავახეთის, კახეთის და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებშ არსებული სასოფლო სამეურნეო პროფესიული სასწავლებლების და სოფლის მეურნეობის ინსტიტუტების ბაზაზე ექსტენციის ცენტრების დაარსება. ცენტრები რეგიონებში სთავაზობდნენ საკონსულტაციო მომსახურებას ფერმერებს, სტუდენტებს და აგრობიზნესში ჩართულ პირებს. კონსულტაციის გარდა მომსახურებაში შედიოდა აგრეთვე ნიადაგის შემოწმება, სადემონსტრაციო მიწებზე მუშაობა, ახალი ბოსტნეული კულტურების გამოყვანა და მინდვრის დღეების მოწყობა ადგილობრივ და უცხოელ ექსპერტებთან ერთად. პროექტში მონაწილებს საშუალება მიეცათ გაეცნოთ ამერიკული ექსტენციის სერვისის სისტემა ლექსინგტონის მაგალითიზე. პროექტის განხორციელების პერიოდში სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ცენტრმა მოხერხდა 200 ფერმერის კონსულტირება, ხოლო სენაკის რეგიონში 150. კაჭრეთის ექსტენციის ცენტრი აღიჭურვა სკებით, ნიადაგის შემოწმების ლაბორატორიული ხელსაწყოებით, ვეტერინარული ხელსაწყოებით, წვეთოვანი სარწყავი სისტემით, ბოსტნეული კულტურების თესლებით, სასუქებით და ვენახების გასაშენებლად საჭირო საშუალებებით


       საქართველოს მომავლის  ფერმერები

       2009 წელს, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მიერ, USDA-ს ფინანსური მხარდაჭერით და აშშ-ს ჯორჯიას უნივერსიტეტთან პარტნიორობით განხორციელდა პროექტი საქართველოს მომავლის ფერმერები.

       პროექტი, აღებული იყო ამერიკის შეერთებული შტეტების, ამერიკის მომავლის ფერმერების მიხედვით, რომელიც განვითარებულია სოფლებისა და ქალაქის სკოლებში. მომავლის ფერმერების არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ახალგაზრდებს დაეხმაროს და განუვითაროს ცოდნა და უნარები ლიდერობასა და სოფლის მეურნეობის კარიერულ ზრდაში. მოდელის პილოტირებისატვის შეირჩა ხუთი რეგიონის: კახეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, იმერეთის, გურიის, შიდა ქართლის შვიდი საშუალო სკოლა.

       პროექტის ფარგლებში, საპილოტე სკოლებში მოეწყო სადემონსტრაციო სათბურები. სკოლებს გადაეცათ სასუქები, სამუშაო იარაღები და ხელსაწყოები მიწის კულტივირებისათვის. ამასთან ერთად, კვალიფიციურმა ექსპერტებმა მოსწავლეებს გაუწიეს კონსულტაციები სათბურების გამოყენებისა და კულტივაციასთან დაკავშირებით. პროექტის ბენეფიციარ მოსწავლეებს საშუალება მიეცათ მიეღოთ თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება, რითაც სრულფასოვნად დაეუფლენ სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის საფუძვლებს. მიღებული ცოდნა და გამოცდილება მოსწავლეებს საშუალებას მისცემდა საკუთარი შესაძლებლობები გამოეყენებინათ მცირე ბიზნესის წამოწყებაშიც


       კენტუკის უნივერსიტეტის სტაჟიორები საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროფესიულ სასწავლებლებში

       2008 წელს, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მიერ, USDA-ს ფინანსური მხარდაჭერით და აშშ-ს კენტუკის უნივერსიტეტთან პარტნიორობით სტუმრობდა კენტუკის უნივერსიტეტის ხუთ სტაჟიორს. პროექტი მიზნად ისახავდა სტაჟიორების მიერ გაწეულ მხარდაჭერას ადგილობრივი სტუდენტებისათვის რათა გაეზიარებინათ გამოცდილება თანამედროვე მიდგომებში სოფლის მეურნეობის, მეწარმეობის, ექსტენციის საკითხებში. სტაჟიორებთან ერთად პროექტში ჩართული იყვნენ 30-50 ადგილობრივი სტუდენტი სამცხე-ჯავახეთის, კახეთის და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებიდან. სტაჟიორებმა დაეხმარენ სტუდენტებს სხვადასხვა ტიპის აქტივობების ორგანიზებაში, რამაც ხელი შეუწყო მათი პრაქტიკული ცოდნის გაღრმავებას. პრაქტიკულ ტრენინგების გარდა პროექტი მოიცავდა ისეთ აქტივობებს როგორცა იყო ირიგაციის სისტემის მოწყობა ვენახებში და ხილის ბაღებში, ელექტრო ღობეების მოწყობა ბაღების შემოგარენისათვის, რძის ანალიზის მოწყობილობების შესწავლა, მინდვრის დღეების ორგანიზება სადაც ესწრებოდა 150 ფერმერი, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, სოფლის მეურნეობის დარგში მომუშავე სხვადასხვა ორგანიზაციების და განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები.  


       ყველისა საამქრო ფოკას მონასტერში

       2008 წლის 1 ივნისს, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამამ ოფიციალურად გახსნა ფოკას მონასტრის ყველის საწარმო. საწარმო დაფინანსდა ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) მიერ საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში (GRDP). ყველის საწარმოს პროექტი მიზნად ისახავდა ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობას და საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვას რეგიონში.

       ადმინისტრაცია

       ნანა ქაშაკაშვილი

       ნანა ქაშაკაშვილი

       სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

       ქეთევან რუხაძე

       ქეთევან რუხაძე

       (DRDVE) რეგიონული განვითარების კოორდინატორი

       ეკა მოლაშხია

       ეკა მოლაშხია

       (DRDVE) ადმინისტრაციული თანაშემწე

       სერგო თურმანიძე

       სერგო თურმანიძე

       (DRDVE) მარკეტინგის ექსპერტი / პროექტის კოორდინატორი

       ნესტან ინასარიძე

       ნესტან ინასარიძე

       (DRDVE) პროფესიული განათლების ხარისხის მართვის მენეჯერი

       კიწი ხარაბაძე

       კიწი ხარაბაძე

       საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

       სერგეი ხაჩატრიან

       სერგეი ხაჩატრიან

       (DRDVE) პროექტის ოფიცერი

       ქეთევან სვანიძე

       ქეთევან სვანიძე

       იურისტი / პროექტის თანაშემწე

       ნუგზარ ჯინჯიხაძე

       ნუგზარ ჯინჯიხაძე

       რეგიონული კოორდინატორი

       იოსებ ხომიზურაშვილი

       იოსებ ხომიზურაშვილი

       (DRDVE) რეგიონული კოორდინატორი

       ვასილ ბუთხუზი

       ვასილ ბუთხუზი

       (DRDVE) რეგიონალური კოორდინატორი