პროფესურა

რატი შუბლაძე

ასისტენტ-პროფესორი / რაოდენობრივ მონაცემთა ანალიზი ; მონაცემთა ანალიზი და კველვის ანგარიშის მომზადება

ელფოსტა: r.shubladze@gipa.ge

რატი შუბლაძე

სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი; ასისტენტ-პროფესორი.

მკვლევარი საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიაში რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის ათწლიანი გამოცდილებით. რატი ფლობს სოციოლოგიის დოქტორის ხარისხს, რომელიც მან 2021 წელს დაიცვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მისი დისერტაცია „სოციალური თანასწორობა და საარჩევნო პრეფერენციები“ ეხებოდა საქართველოში ელექტორალური ქცევების თავისებურებებს. 2015 წლიდან რატი მოწვეული ლექტორის რანგში ასწავლიდა სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში კვლევის მეთოდების კურსებს. 2021 წლიდან კი ის საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს შეუერთდა სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის რანგში. 

2013-2020 წლებში რატი მუშაობდა კვლევით ორგანიზაცია CRRC-საქართველოში, სადაც ის ჩართული იყო მასობრივი გამოკითხვების მონაცემების შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის სხვადასხვა საფეხურებში. 2020-2021 წლებში იგი იკავებდა ორგანიზაცია TMI-ის კვლევის დირექტორის თანამდებობას. ამჟამად,  რატი ჩართულია მონიტორინგის, შეფასებისა და სწავლების (MEL) აქტივობებთან დაკავშირებულ პროექტებში. 

უახლესი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები:

2018-2021 - „კულტურული მემკვიდრეობა და ევროპის მომავალი“ (CHIEF) - საერთაშორისო კვლევითი პროექტი, რომელიც დაფინანსებული იყო ევროკავშირის Horizon 2020-ის კვლევისა და ინოვაციის პროგრამის ფარგლებში. CRRC-საქართველოს კვლევითი გუნდის წევრი.

2021-2022 – „ახალგაზრდობა და ისტორია“ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც განახორციელა კვლევითმა ორგანიზაცია WeResearch-მა. შერჩევის სპეციალისტი, მონაცემთა ანალიტიკოსი და მკვლევარი.

2021-2022 „ახალგაზრდები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებსა და რუსეთში“. ფრიდრიხ ებერტის ფონდის დაკვეთით მიმდინარე კვლევა. საქართველოს შესახებ მომზადებული ანგარიშის თანაავტორი.

პუბლიკაციები:

Shubladze, R., & Kipiani, A. (2022). Attempts of simultaneous preservation and modernization of traditional Georgian culture: Observation of martial arts and folk-dance groups in Tbilisi. In  L. H. Seukwa, E. Marmer, & C. Silla (Eds.),  The Challenge of Cultural Heritage and Identity for Inclusive and Open Societies: Young People's Perspectives from European and Asian Countries. Peter Lang.

Shubladze, R., & Khoshtaria, T. (2020). The gap between support for democracy and liberal values in
Georgia. Caucasus Analytical Digest, 116.

Mustapić, M., Perasović, B., Vukušić, D., Khoshtaria, T., Neal, M., Shubladze, R., Stamou, E.
(2019). Mapping reports of cultural heritage. European Commission.

Shubladze, R., & Khundadze, T. (2017). Balancing the three pillars of stability in Armenia and
Georgia. Caucasus Survey, 5(3), 301-322.

Zurabishvili, T., Khundadze, T., Shubladze, R., Giucci, R. & Mdinaradze, A. (2017). No. 100: Georgia's
Domestic Political Landscape. Caucasus Analytical Digest, 100.

Zurabishvili, T., Shubladze, R., Khoshtaria, T., Chumburidze, M., & Zurabishvili, T. (2016). Caucasus
Barometer 2015 Results. Caucasus Analytical Digest, 85.

კვლევითი ინტერესები: 

არჩევნები, პოსტ-საბჭოთა ტრანსფორმაცია, სოციალური მოძრაობები, რევოლუციები, ევროპეიზაცია, ახალგაზრდული კვლევები.