პროფესურა

თინათინ სტამბოლიშვილი

ასოცირებული პროფესორი / სტრატეგიული კომუნიკაციები, საზოგადოებრივი ურთიერთობების კამპანიები