პროფესურა

ეკატერინე კაკაბაძე

ასისტენტი

ელფოსტა: ekabadze@hotmail.com

ეკატერინე კაკაბაძეს გარემოს დაცვის, კერძოდ დაცული ტერიტორიების საკითხებზე მუშაობის 13 წლიანი გამოცდილება გააჩნია. მისი ინტერესის სფეროა: დაცული ტერიტორიების ეროვნული და საერთაშორისო პოლიტიკა და კანონმდებლობა, დაცული ტერიტორიების მმართველობა და მართვა, დაგეგმარება, მართვის ეფექტურობის შეფასება, საზოგადოების ჩართულობა და მონაწილეობა, დაცული ტერიტორიები და კლიმატის ცვლილება, უნარები შეფასება და შესაძლებლობათა გაძლიერება და სხვ. გარდა აღნიშნულისა, ეკატერინე კაკაბაძეს აქვს გარემოს დაცვის სფეროს სხვა მიმართულებებით მუშაობის გამოცდილებაც, როგორიცაა: ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია, გარემოსდაცვითი პოლიტიკა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, გარემოსდაცვითი აუდიტი და სხვ. მას აქვს მიღებული მაგისტრის ხარისხი გარემოს მეცნიერებებში ვახენინგენის უნივერსიტეტში, ნიდერლანდებში, მანამდე კი დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი.