პროფესურა

ნიკა ხოფერია

ასისტენტ-პროფესორი

ელფოსტა: n.khoperia@gipa.ge

ისტორიის დოქტორანტი. არის მედიევალისტი, ანტიკური და შუა საუკუნეების სამხედრო ისტორიის მკვლევარი. აქვს აკადემიურ სფეროში, მოწვეულ ლექტორად და ასისტენტ-პროფესორად მუშაობის ხუთწლიანი გამოცდილება სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. აქვეყნებს სამეცნიერო სტატიებს ქართულ და ინგლისურ ენაზე; სამხედრო ისტორიის ბლოგით, ეწევა სამხედრო ისტორიის პოპულარიზაციას. გამოცემული აქვს გვიანანტიკური საქართველოს სამხედრო ისტორიის ორტომეული, რომლითაც მოიპოვა „წინანდლის პრემია“ 2020 წელს. ლუიზიანას უნივერსიტეტის პროფესორ ალექსანდრე მიქაბერიძესთან ერთად მუშაობს საფრანგეთი რევოლუციასა და ნაპოლეონის ომებზე ლიტერატურის გამოცემაზე ქართულ ენაზე, ასევე, მასთან ერთად, ფლობს პოდკასტს „საუბრები ნაპოლეონზე“. მოპოვებული აქვს რუსთაველის ფონდის სამეცნიერო გრანტი მაგისტრანტებისთვის.

 

სასწავლო კურსები:

 • საქართველოს ისტორია (ძვ.წ. 1500-ახ.წ. 1230 წწ.)
 • საქართველოს ისტორია (1230-1801 წწ.)
 • მსოფლიო პოლიტიკური ისტორია (1800-1914 წწ.)
 • ომის ევოლუცია

 

 

კვლევები და პუბლიკაციები (ბოლო 5 წელი):

 • Sasanians in Southwestern Georgia: The Armaments And Logistics Of The Garrison Of Petra - სასანიანები სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში: პეტრას გარნიზონის აღჭურვილობა და მომარაგება. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე VI (1), 2023. თანაავტორი თამაზ დარჩიძესთან ერთად.
 • The Daylamite Involvement in the Lazic War (541-562), HISTORIA I ŚWIAT, nr 11 (2022).
 • მომთაბარეები იმპერიებს შორის: ჰუნები და ალანები ლაზიკის ომში (VI ს.) - Nomads between the Empires: Huns and Alans during the Lazic War (6th century). კადმოსი (13), 2021.
 • ნაპოლეონის მარშლები (Napoleon's Marshals). ალექსანდრე მიქაბერიძესთან ერთად. თბილისი: არტანუჯი, 2022. (წიგნი)
 • გოტლანდიდან კავკასიაში? ვარანგ მოქირავნეთა საკითხისთვის საქართველოში (XI ს.). From Gotland to Georgia ? A Reassessment of Varangian Mercenaries in Georgia (11th century). კრებული „ბაღვაში", ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. თბილისი, 2021.
 • ლალა მუსტაფა ფაშას ლაშქრის რიცხოვნობა კავკასიაში ლაშქრობის დროს (1578 წ.). Revisiting the Scale of the Ottoman War Effort in the Caucasus: Lala Mustafa Pasha’s Campaign of 1578. საისტორიო კრებული, 8. თბილისი, 2021.
 • Lazian Army of the Lazic War (541-562 CE). Journal of Politics and Democratization, Vol. 5, Issue 1. Aug. 2021.
 • ნაპოლეონი: 51 კითხვა და ამდენივე პასუხი (Napoleon in 51 Questions), ალექსანდრე მიქაბერიძესთან ერთად. თბილისი: არტანუჯი, 2020. (წიგნი)
 • The Byzantine Lazic Phalanx at the Battle of the Hippis River (550 CE). The Journal of Politics and Democratization, Vol. 4 Issue 2. Jan. 2020.
 • გვიანანტიკური საქართველოს სამხედრო ისტორია, წიგნი II (Military History of Late Antique Georgia, book II). თბილისი: არტანუჯი, 2019.
 • სამხედრო მომარაგებისა და ადგილობრივი რესურსების მოპოვების პრობლემა ლაზიკის ომში - Resources and Logistics during the Lazic War. საისტორიო კრებული, 7. თბილისი, 2019.
 • ქართული საბრძოლო ხელოვნების ისტორია: ომების ისტორია (Military History of Georgia: history of warfare). თბილისი: etc, 2019.

 

 

კვლევითი ინტერესები:

სამხედრო ისტორია, საქართველოს ისტორია, ძველი რომის ისტორია, შუა საუკუნეების ევროპა, ნაპოლეონის ომები