პროფესურა

თეა გველესიანი

ასოცირებული პროფესორი

ელფოსტა: t.gvelesiani@gipa.ge

გამოცდილების მოკლე აღწერა

ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. 2022 წლიდან GIPA სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გამოყენებითი ფსიქოლოგიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი. აკადემიური სწავლების 10 წლიანი გამოცდილება ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტში. სოციალური უნარების ტრენერი და ორგანიზაციული განვითარების კონსულტანტი 20 წლიანი გამოცდილებით. 

სასწავლო კურსები: 

  • ადამიანური რესურსების მართვის საფუძვლები;
  • ორგანიზაციული ქცევა;
  • მართვის ფსიქოლოგია;
  • რეკლამისა და მომხმარებლის ფსიქოლოგია.

კვლევები და პუბლიკაციები (ბოლო 5 წელი): 

  • /ემოციური შრომის კავშირი პროფესიულ გადაწვასთან მომსახურების სფეროში // GESJ:Education Sciences and Psychology // 2021 | No.3(60) , pp. 103-119 (http://gesj.internetacademy.org.ge/download.php?id=3472.pdf) 
  • Gvelesiani T, Sadzaglishvili S, Gigineishvili K, Lekishvili K and Namitcheishvili S (2023) Improved professional practices in social services through Emotional Labor strategies. Front. Psychol. 14:1145175. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1145175

კვლევითი ინტერესები: 

ემოციური შრომა; ემოციების მართვა ორგანიზაციაში, პროფესიული გადაწვა, შრომითი კმაყოფილება.