მოწვეული ლექტორები

ლაშა არევაძე

ასისტენტ-პროფესორი

2015 წელს დაამთავრა ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის  (ISET) მაგისტრატურა, 2015 წელს მუშაობდა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მრჩევლად; 2015-2017 წლებში სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის მრჩევლად; ხოლო 2017-2018 წლებში სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მრჩევლად; 2018 წლიდან მუშაობს საქართველოს ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკური კვლევების განყოფილებაში, არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, უძღვება სალექციო კურსებს ეკონომიკასა და სტატისტიკაში.