მოწვეული ლექტორები

ოთარ მაჩაიძე

ასოცირებული პროფესორი

ოთარ მაჩაიძე ჯიპას სამართლისა და პოლიტკის მოწვეული ლექტორია 2019 წლიდან და კითხულობს ლექციებს სამოქალაქო სამართლის მიმართლებით. ოთარი ასევე არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი და “ჯეი ენდ თი საგანმანათლებლო ცენტრის“ ტრენერი.

ოთარ მაჩაიძემ იურიდიული განათლება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიიღო 2009-2013 წლებში. 2015 წელს წარჩინებით დაასრულა ამავე უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა. ამჟამად ოთარი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტია. იგი აქტიურადაა ჩართული აკადემიურ საქმიანობაში, გამოქვეყნებული აქვს არაერთი სამეცნიერო პუბლიკაცია სამართლის აქტუალურ საკითხებზე.

გარდა აკადემიური საქმიანობისა, ოთარი არის იურიდიული კომპანია „ჯეი ენდ თი ქონსალთინგის“ უფროს იურისტი (ადვოკატი) და  და „ი ბი ეი მედიაციისა და არბიტრაჟის“ უფროსი ქეის მენეჯერი.