პროფესურა

კონსტანტინე ჭანტურია

ფინანსური ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები