მოწვეული ლექტორები

დალილა ცატავა

ასოცირებული პროფესორი

დალილა ცატავა

საქართველოს გასტრონომიის ასოციაციის პრეზიდენტი, გასტრონომიული კულტურის მკვლევარი, გასტრონომიული ტურიზმის ექსპერტი, პედაგოგიური და დიდაქტიკური მიდგომების, სწავლისა და სასწავლო პროცესის მართვის   პრობლემების გადაწყვეტის,  პროექტების მართვის 20 წლიანი და „საქართველოს კულინარიის აკადემია“ - პროექტის მენეჯერის გამოცდილებით. უთანამშრომლია საერთაშორისო ინსტიტუტებთან  USAID, GIZ, TACIS, GI, DAAD, ავსტრიის ტურიზმის კოლეჯ MODUL-თან.

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის(GIPA), ილიას უნვიერსიტეტის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის(თსუ)  ტურიზმისა და მასპინძლობის კათედრის, თსუ ტურიზმის კვლევის ცენრის ლექტორი და საბჭოს წევრი.  საზოგადოებრივი კოლეჯი „მერმისი“ სასტუმროს კვებითი მომსახუება ლექტორი. 

პროექტები:

2021 – 20.05-31.08 სტრატეგიის ავტორი და ექსპერტი - „სამეგრელოს რეგიონის გასტრონომიული ტურიზმის სტრატეგია“ - USAID ZRDA Activity.  

202.1.04-15.06 პროექტი „ეთნო ტაბლა“  გასტრონომიული კვლევის   კოორდიანტორი, წიგნის შესავალის და რეცეპტების შერჩევის ექსპერტი. - USAID ZRDA Activity project in Georgia 

2020 -კონსულტანტი და ტრენერი – „ეფექტური ბიზნეს პლატფორმის შექმნა ბოლნისში“   - გასტრონომიული ტურიზმის განვითარება რეგიონში  - EU- funded project

2019.08 – 2020.08 - პროექტის კონსულტანტი და ტრენერი „ბედნერი სტუმარი“ - გასტრონომიული ტურიზმის განვვითარებისათვის რეგიონებში. -  USAID/ZRDA Activity in Georgia. 

2019 28.09 - კონტენტის ავტორი და ჟიური „ხაჭაპურის ფესტივალი რუხში“ - USAID Zrda Activity in Georgia

2019-2021 - პროექტის კოორდინატორი და კონტენტის ავტორი  „აღმოჩინე ის რაც შენია“ - საქართველოს რეგიონების გასტრონომიული ტურიზმის მარშრუტები - ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია.კვლევები და პუბლიკაციები:

2000-2021- სამეცნიერო მონოგრაფიების და კვლევების ავტორი გასტრონომიული ტურიზმისა და გასტრონომიული კულტურის მიმართულებით. 

2019- 2021 თსუ სასწავლო სამაგსტრო კურსის  „ტურიზმი&გასტრონომია“- სკრიპტის ავტორი.

2019 თსუ - სასწავლო საბაკალავრო კურსის  „გასტრონომიული კულტურის ისტორია“  სკრიპტის ავტორი.

2017 -სახელმძღვანელოების- „თვითმენეჯმენტის ანბანი - ჩვენ ეს შეგვიძლია“(GIPA)

2001-„სწავლის ტექნიკები“(ESM-Tbilisi) სტრატეგიები, მეთოდები,  სასწავლო პროცესისათვის საჭირო უნარჩვევების – ავტორი.

2017-2019-საერთაშორისო ჟურნალი Georgia to see - გასტრონომიული კულტურის შესახებ სამეცნიერო პოპულარული სტატიების ავტორი.  ჟურნალ კული-Art-ის ბლოგერი.

2017-2021 გასტრონომიული კულტურის მიმართულებით სატელევიზიო გადაცემების და რადიო გადაცემების მონაწილე და მრჩეველი.

2019-2022 ერთნიკური მიმართულების ქართული რესტორნების კონსულტანტი.კვლევითი ინტერესები:

 „გასტრონომიული კულტურის სწავლება ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში.“ „საქართველოს გასტრონომიული კულტურა და მივიწყებული რეცეპტების გაცოცხლება“