მოწვეული ლექტორები

თინათინ ნორაკიძე

ასისტენტი

პროფესია : ფსიქოლოგი, ლექტორი
გამოცდილება :
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში (GIPA) საგნის შემოტანის დღიდან კითხულობს
,,სამოქალაქო განათლებას“.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კითხულობდა
საგნებს: ,,ზოგადი ფსოქოლოგია“ და ,,სტრესი და ტრავმა“
მოქმედი სამსახური :
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (GIPA) - მიწვეული ლექტორი
ადამინის განვითარების კვლევის ცენტრი Centre fot Human Development Studies აიპ.
(საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური) - ფსიქოლოგი
კვლევები და პუბლიკაციები -
დევნილობისა და ომის შედეგად გამოწვეული ფსიქოლოგიური ტრავმის შესახენ
რამდენიმე კვლევის ავტორი.
,,სტრესი და იძულებითი გადაადგილება: ფსიქოლოგიური პრობლემები და მათი
გადაწყვეტის გზები” (ლექტორთა სახელმძღვანელო) წიგნი გამოიცა NRC-ნორვეგიის
საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით (თანაავტორი) თბილისი 2011წ.;
,,ჩვენ და ბუნება”-(ტრენინგ- პროგრამა: 10-12 წლის ბავშვებისათვის) წიგნი გამოიცა NRC-
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და SIDA-შვედეთის განვითარების
საერთაშორისო სააგენტოს დაფინანსებით(თანაავტორი); გამომც: ,,სიესტა”თბილისი
2007;
,,პრაქტიკული მუშაობა მოზარდებთან” -(ტრენინგ- პროგრამა: 13-18 მოზარდებისათვის)
წიგნი გამოიცა NRC-ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და SIDA-შვედეთის
განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს დაფინანსებით; (ავტორი) გამომც: ,,სიესტა”
თბილისი 2004წ.;
,,პრაქტიკული მუშაობა ბავშვებთან”- (2 ტრენინგ-პროგრამა: 5-8 წლის და 8-11 წლის
ბავშვების სავარჯიშოები) წიგნი გამოიცა NRC-ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს
და SIDA-შვედეთის განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს დაფინანსებით /ქართულ
და რუსულ ენებზე/ (თანაავტორი) გამომც: ,,სიესტა” თბილისი 2004წ.;

,,გზა უფლებებისაკენ”- მე-8- ე კლასის სახელმძღვანელო -(3 წიგნი: მასწავლებლის,
მოსწავლის და მშობლის) NRC დააფინანსა ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ;
/ქართულ და რუსულ ენებზე/ (თანაავტორი) გამომც: ,,სიესტა” თბილისი 2002წ.

დამატებითი ინფორმაცია:
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის
ფაკულტეტის დოქტორანტი
სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის (CELA) თანადამფუძნებელი