პროფესურა

დეა ღვაბერიძე

ასისტენტ-პროფესორი

მედეა ღვაბერიძე GIPA-ში კითხულობს ეკონომიკის საფუძვლების, საჯარო სექტორის ეკონომიკისა და საქართველოს ეკონომიკის კურსებს. მინიჭებული აქვს ბიზნეს სკოლა Skema-ს (საფრანგეთი) მაგისტრის ხარისხი. 2013 წლიდან არის საერთაშორისო ორგანიზაცია “IWA Georgia”-ს მმართველი საბჭოს წევრი. აქვს მუშაობის 12 წლიანი გამოცდილება საბანკო სექტორში.