პროფესურა

ვახტანგ ლომჯარია

ასისტენტი

ვახტანგ ლომჯარია GIPA-ში მოწვეული ლექტორი და პროფესორის ასისტენტია, კითხულობს რა ეკონომიკის საფუძვლებსა და შესავალ კურსს ეკონომიკაში. ამავდროულად არის თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დირექტორი. იგი არის ეკონომისტი, საჯარო მმართელობის მაგისტრი და GIPA-ს დოქტორანტი. მას აქვს მრავალფეროვანი სამუშაო გამოცდილება. წლების განმავლობაში მუშაობდა გაეროს განვითარების პროგრამაში (UNDP), საქართველოს ინტელექტკლუბში "რა? სად? როდის?", ასევე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში მრჩევლად ეკონომიკურ საკითხებში.