პროფესურა

თინათინი ერქვანია

ასოცირებული პროფესორი / სამართლის ფილოსოფია, საკონსტიტუციო სამართალი

თინათინ ერქვანია - დაასრულა თსუ იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა; სწავლობდა ჰამბურგის უნივერსიტეტის (University of Hamburg) იურიდიულ ფაკულტეტზე; დაასრულა, აგრეთვე, მაგისტრატურა (LL.M) ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის (Humboldt University of Berlin) იურიდიულ ფაკულტეტზე; ფლობს სამართლის დოქტორის ხარისხს (magna cum laude), რომელიც მიენიჭა 2016 წელს ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის (Humboldt University of Berlin) მიერ; 2016-2017 წლებში იყო ვიზიტორი მკვლევარი პარიზის პოლიტიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის სამართლის სკოლაში (École de droit de Sciences Po, Paris); აქვს როგორც საჯარო, აგრეთვე, კერძო სექტორში მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება. ამ ეტაპზე, არის საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში; არის არაერთი მეცნიერული სტატიისა და კვლევის ავტორი; კითხულობს ლექციებს საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტში ქართული სამართლის ისტორიაში, სამართლის თეორიაში, სამართლის ფილოსოფიაში, შედარებით კონსტიტუციონალიზმში, ადამიანის უფლებებსა და საკონსტიტუციო სამართალში