პროფესურა

დავით ახვლედიანი

ასისტენტი-პროფესორი / სტრუქტურული ორგანიზაცია და განვითარება

განათლება :

  • 2017- საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი. სადოქტორო პროგრამის კანდიდატი.
  • საჯარო პოლიტიკის მაგისტრის ხარისხი. სპეციალიზაცია საერთაშორისო ვაჭრობა და კერძო სექტორის განვითარებას  (2015  კორეის განვითარების ინსტიტუტი )
  • საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრის ხარისხი.  (2008წ.   Collegium  ვარშავა, პოლონეთი)
  • აღ. ევროპის პოლიტიკურ-ეკონომიკური ტრანსფორმაცია. ტარტუს უნივერსიტეტი 2006.

გამოცდილება :

  • 2009-2015 6 წლიანი გამოცდილება  საჯარო სამსახურში.
  • 2017-საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი.

მოქმედი სამსახური:

  • საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი. საჯარო მმართველობის პროგრამის კოორდინატორი.

კვლევები და პუბლიკაციები:

-Economic Cluster Development Opportunities in Georgia. Ongoing Issues in Georgian Policy and Public Administration. Westphalia Press 2017