აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნება

საბაკალავრო პროგრამაზე დაიშვება პირი:

რომელსაც აქვს საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი;

 • რომელმაც წარმატებით ჩააბარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები;
 • რომელსაც აქვს სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

საბაკალავრო პროგრამაზე მოსახვედრად აბიტურიენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

 • საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი; (დედანი, ასლი) იმ შემთხვევაში, თუ ატესტატი არ არის გაცემული საქართველოში, ატესტატს თან უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტიკურობის შესახებ;
 • ნაბეჭდი ფოტოსურათი (3x4);
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
 • 1350 ლარის ოდენობის გადახდის დამადასტუდებელი ქვითარი

პორთფოლიოს გამარჯვებულებმა წარმოადგინონ ვაუჩერი.

მისამართი: თბილისი, ბროსეს ქუჩა #2, მე-3 სართული.

ტელ: (995) 32 2 497501

ნინო ლიპარტელიანი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: n.liparteliani@gipa.ge;

მობ: +995 551 975 475;

ტელ: 2 49 75 01;

ანნა ძიაპშიპა

აუდიო-ვიზუალური საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: a.dziapshipa@gipa.ge;

მობ: +995 577 44 32 72;

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა

პროგრამა უნიკალურია, რადგან ერთი მხრივ, ის იძლევა კომპლექსურ ცოდნას კრეატიულ მულტიდარგობრივ სპეციალიზაციებში და მეორე მხრივ, საფუძვლიან ცოდნას  ვიზუალურ ხელოვნებაში.

ფუნდამენტური საგანმანათლებლო (I კურსი) პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტები სპეციალიზდებიან:

მედია ხელოვნებაში - რეკლამა და ქროსმედია კამპანია, გრაფიკული დიზაინი და ციფრული დიზაინი

აუდიო-ვიზუალურ ხელოვნებაში - ინტერაქტიული მედია პროექტები და ვიდეო წარმოება.

2014 წლის დეკემბერში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს საგრანტო პროექტის დაფინანსების შედეგად უნივერსიტეტში შეიქმნა კომპიუტერული გრაფიკის უახლესი ტექნიკით აღჭურვილი ლაბორატორია CG MULTILAB at GIPA, სადაც ახალგაზრდები ქმნიან მედია პროექტებს, იდეის გენერაციიდან მის საბოლოო განხორციელებამდე. 

პროგრამის სასწავლო გეგმა

საკონტაქტო პირები

ანნა ძიაპშიპა

აუდიო-ვიზუალური საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: a.dziapshipa@gipa.ge

მობ: +995 577 44 32 72


ნინო ლიპარტელიანი

მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: n.liparteliani@gipa.ge

მობ: +995 551 975 475

ტელ: 2 49 75 01;

საფასური

2016-2020 სასწავლო წლისათვის სწავლის სრული საფასური (ერთი წელი) შეადგენს 5,400 ლარს, რომლის გადახდა შესაძლებელია 4 ნაწილად ხელშეკრულებით განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად.

საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22

მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთაინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიში – GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

სტიპენდია

სტიპენდია 1

სტუდენტის იღებს პირველი სემესტრის 1000 ლარიან თანადაფინანსებას, სახელმწიფო გრანტის აღების შემთხვევაში.

50% გრ. შემთხვევაში
5400 - 1125 (50%) - 1000 (GIPA) = 3275 ლარი
70% გრ. შემთხვევაში 
5400 - 1575 (70%) - 1000 (GIPA) = 2825  ლარი 
100% გრ შემთხვევაში
5400 - 2250 (100%) - 1000 (GIPA) = 2150 ლარი

სტიპენტია 2

ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტების მოტივაციის ამაღლების მიზნით სკოლა გასცემს სემესტრულ სტიპენდიებს სწავლების მეორე ეტაპიდან (პირველი კურსის დასრულების შემდეგ).

სტიპენდიანტი შემოქმედებითი ფორტფოლიოსა და სკოლის აქტივობებში მონაწილეობის მიხედვით ვლინდება.

სემესტრულად გაიცემა ორი სტიპენდია:

ერთი - მედია ხელოვნების სპეციალობის სტუდენტისთვის

მეორე - აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების სტუდენტისთვის

თითოეული სტიპენდიანტი მიიღებს სემესტრულ 1000 ლარიან თანადაფინანსებას. 

საკონტაქტო პირი

ნინო ლიპარტელიანი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: n.liparteliani@gipa.ge

მობ: +995 551 975 475

მედია ხელოვნებაში - AP University College Antwerp (Belgium, Antwerp)

 

პარტნიორი კომპანიები

საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტების შემოქმედებით განვითარებასა და კარიერულ ზრდაზე, რაც ჯიპას ერთიანი კონცეფციის ნაწილია.


სკოლის კურსდამთავრებულების 85% დასაქმებულია შესაბამისი მიმართულებების საუკეთესო კომპანიებში.

სასწავლო პროგრამა ხორციელდება პარტნიორი კომპანიების დახმარებით, რაც გულისხმობს კომპანიების ხელმძღვანელების ჩართულობას პროგრამაში ლექტორების სახით და კომპანიების უშუალო ჩართულობას სტუდენტების პროფესიული განვითარების პროცესში.

პარტნიორი ორგანიზაციებია:

 • Windfor's Communication
 • JWT METRO, Branding.ge
 • LIVE Branding
 • HOLMES & WATSON
 • ABK Communication
 • LeavingStone
 • CG LAB-Autodesk.

ლაბორატორია არის სპეციალური ტექნიკით აღჭურვილი სივრცე, სადაც ახალგაზრდები ქმნიან მედია პროექტებს, იდეის გენერაციიდან მის საბოლოო განხორციელებამდე.

ლაბორატორიებს ხელმძღვანელობენ პრაქტიკოსი ლექტორები, რაც ხელს უწყობს სასწავლო პროცესშივე სტუდენტების ინტეგრირებას ბაზართან და პოტენციურ დამსაქმებლებთან.

ლაბორატორიის ფარგლებში იქმნება ისეთი მედია პროექტები, როგორიცაა სარეკლამო რგოლები, „ბრენდბუქები“, ელექტრონული წიგნები, სოციალური რეკლამები, მუსიკალური ალბომები, დოკუმენტური ფილმები, მულტიმედია და ვიდეო პროექტები. სკოლა ეხმარება სტუდენტებს პროექტების განვითარებასა და ნამუშევრების საერთაშორისო ფესტივალებზე წარდგენაში.

GIPA - ს CG MULTILAB-ი აღჭურვილია აუხლესი ტექნიკით, კომპიუტერებით, სახატავი პლანშეტებით, ოკულუსებით და ა.შ. იმით, რაც საჭიროა კომპიუტერული გრაფიკის მიმართულებით თანამედროვე სასწავლო პროგრამების განხორციელებისათვის.

CG MULTILAB-ი, კავკასიის რეგიონში Autodesk-ის პირველი ავტორიზებული ტრენინგ ცენტრია, რომელიც სასწავლო პროგრამებს განახორციელებს აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების ბაკალავრებისათვის, კომპიუტერული გრაფიკის, ანიმაციის, ვიზუალური ეფექტების მიმართულებით. ისინი ჩაერთვებიან კომპანია Autodesk-ის მიერ ორგანიზებულ ყველა საერთაშორისო კონკურსსა თუ აქტივობაში.

აკადემიური საბაკალავრო პროგრამა:

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნება - ხანგრძლივობა 4 წელი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

ხელოვნების ბაკალავრი აუდიო-ვიზუალურ ხელოვნებაში

ხელოვნების ბაკალავრი მედია ხელოვნებაში

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:

240 კრედიტი

სწავლების ენა:

ქართული

პროგრამის ღირებულება:

წელიწადი 5400 ლარი;

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა ოთხწლიანია და შედგება რვა სემესტრისაგან, რომლის განმავლობაში სტუდენტი აგროვებს 240 კრედიტს.

-------------------------------------------------------------------------------

ფუნდამენტური კლასები - 68 კრედიტი;

-------------------------------------------------------------------------------

ძირითადი სპეციალობა - 123 კრედიტი
პრაქტიკული კომპონენტი - 25 კრედიტი

სულ - 148 კრედიტი

-------------------------------------------------------------------------------

თავისუფალი კრედიტები - 24 კრედიტი

-------------------------------------------------------------------------------

საკონტაქტო პირები

ანნა ძიაპშიპა

აუდიო-ვიზუალური საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: a.dziapshipa@gipa.ge

მობ: +995 577 44 32 72


ნინო ლიპარტელიანი

მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: n.liparteliani@gipa.ge

მობ: +995 551 975 475

ტელ: 2 49 75 01;

ლექტორები

ვახტანგ ხოშტარია

ვახტანგ ხოშტარია

სოფიო ჩერქეზიშვილი

სოფიო ჩერქეზიშვილი

დათო მაკარიძე

დათო მაკარიძე

თამარ ყურაშვილი

თამარ ყურაშვილი

მირიან ყენია

მირიან ყენია

თინათინ დგებუაძე

თინათინ დგებუაძე

მარიამ თევდორაშვილი

მარიამ თევდორაშვილი

ქეთევან გურამიშვილი

ქეთევან გურამიშვილი

თინათინ ნაჭყებია

თინათინ ნაჭყებია

სატელევიზიო წარმოება, დოკუმენტური კ ...

ვასილ ჩუბინიძე

ვასილ ჩუბინიძე

ლადო მალაზონია

ლადო მალაზონია

ნინო გედევანიშვილი

ნინო გედევანიშვილი

ხელოვნება და პოლიტიკა თანამედროვე ხ ...

თამარ ბაბუაძე

თამარ ბაბუაძე

გიორგი პოპიაშვილი

გიორგი პოპიაშვილი

კახა კახაძე

კახა კახაძე

ლევან ლონდარიძე

ლევან ლონდარიძე

ლევან რატიშვილი

ლევან რატიშვილი

ნინო გორდელაძე

ნინო გორდელაძე

შოთა ჩინჩალაძე

შოთა ჩინჩალაძე

გიორგი ჩინჩალაძე

გიორგი ჩინჩალაძე

ნანა იოსელიანი

ნანა იოსელიანი

ირაკლი სოლომონაშვილი

ირაკლი სოლომონაშვილი

თემო რუხაია

თემო რუხაია

მერი გიორგობიანი

მერი გიორგობიანი

დავით ბიბილაშვილი

დავით ბიბილაშვილი

ეკა ყიფიანი

ეკა ყიფიანი

გიორგი ქვლივიძე

გიორგი ქვლივიძე

პავლე გაბრიჭიძე

პავლე გაბრიჭიძე

გიორგი ავალიანი

გიორგი ავალიანი

ნიკოლოზ კუმბარი

ნიკოლოზ კუმბარი

რუსუდან ოსიაშვილი

რუსუდან ოსიაშვილი

ირაკლი ღარიბაშვილი

ირაკლი ღარიბაშვილი

ლევან ბახია

ლევან ბახია

დიანა მაღლაკელიძე

დიანა მაღლაკელიძე

სტუდენტური პროექტები

დაგვიკავშირდით