მოწვეული ლექტორები

ლევან ნანობაშვილი

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

ლევან ნანობაშვილი არის დოქტორანტი ნიუ ვიჟენის უნივერსიტეტში (საქართველო).
იგი ფლობს მაგისტრის ხარისხებს: საერთაშორისო ბიზნესის სამართალში, ცენტრალური
ევროპის უნივერსიტეტი (უნგრეთი) და ინტელექტუალური საკუთრებისა და
კომუნიკაციების სამართალში, მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ). იგი
ასწავლის ინტელექტუალური საკუთრების სამართალს საქართველოს საზოგადოებრივ
საქმეთა ინსტიტუტში და ინტერნეტის სამართალს საქართველოს უნივერსიტეტში.