მოწვეული ლექტორები

ეთერ ჩაჩანიძე

სამართლებრივი წერა

მოქმედი სამსახური - გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) სამართლის პროგრამის უფროსი სამართლებრივი მრჩეველი; პროექტის „საჯარო მოხელეთა განგრძობითი განათლების ხელშეწყობა“ ხელმძღვანელი. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ტრენერი.

- დამატებითი ინფორმაცია:

  • გერმანიის მოხელეთა აკადემიის (DBB Academy) აკადემიის ISO-სერტიფიცირებული ტრენერი
  • სასამართლო მედიატორი