მოწვეული ლექტორები

ნათია სახოკია

გადახდისუნარობის სამართალი

მოქმედი სამსახური:

  • პოზიცია - გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების სამსახურის უფროსი
  • ორგანიზაცია - აღსრულების ეროვნული ბიურო