მოწვეული ლექტორები

ვეკა მოდებაძე

შესავალი ევროკავშირის სამართალში

მოქმედი სამსახური: შსს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სამმართველოს უფროსი

სპეციალიზაცია: ევროკავშირის სამართალი