მოწვეული ლექტორები

სოფიო ცაკაძე

საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი

- მოქმედი სამსახური 
ევროპის საბჭო, პროექტის მენეჯერი
 - სპეციალიზაცია 
იურისტი