მოწვეული ლექტორები

ნინო შენგელია

იურიდიული რიტორიკა, სამართლებრივი მართლწერა

- მოქმედი სამსახური  - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საერთაშორისო ურთიერთობათა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტი, ორმხრივი ურთიერთობის სამმართველო.
 
- სპეციალიზაცია - კორპორატიული სამართლის სპეციალისტი