ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი

ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი გთავაზობთ რეგულარულ სასწავლო პროგრამებსა და მოკლევადიან კურსებს სხვადასხვა დისციპლინებში და ასევე, ამზადებს სპეციალურ პროგრამებს სახელმწიფო, კერძო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის. ცენტრი დაარსდა 2005 წელს და დღეისათვის ჰყავს 5000-ზე მეტი კურსდამთავრებული. ჩვენი სასწავლო პროგრამები შემუშავებულია ევროპულ და ამერიკულ უმაღლეს სასწავლებლებთან მრავალწლიანი თანამშრომლობისა და კონსულტაციების საფუძველზე და გთავაზობთ თანამედროვე ცოდნასა და უნარებს. ფართო გამოცდილების მქონე ლექტორები და ტრენერები უახლესი სასწავლო მეთოდების გამოყენებით შეგასწავლიან მოცემული დისციპლინის თეორიულ საფუძვლებს და დაგეხმარებიან პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებაში.

სწავლების სრულყოფის ცენტრი წარმოადგენს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრში (TCC) შემავალ სტრუქტურულ ერთეულს.

ცენტრი უნივერსიტეტის აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს სთავაზობს მოკლევადიან ტრენინგებს სხვადასხვა მიმართულებით და მიზნად ისახავს პერსონალის საჭიროებებიდან და მოთხოვნებიდან გამომდინარე, მათი სწავლების მიდგომების გაუმჯობესებასა და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობას.

სწავლების სრულყოფის ცენტრი აცხადებს მიღებას სამ ტრენინგ კურსზე:
1.შედეგზე ორიენტირებული სწავლება;
2.მოტივაციის ალქიმია და მისი მართვა;
3.TheSIS - დიპლომანტების ხელმძღვანელობის პროცესის მართვა.

რეგისტრაცია

ტრენინგ კურს(ებ)ზე დასარეგისტრირებლად, გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა 2019 წლის, 18 ივნისამდე.

საკონტაქტო ინფორმაცია
ელენე ბერიძე
მობ: 599 558283
ელ-ფოსტა: teaching@gipa.ge

ლექტორები

ზურაბ მხეიძე

ზურაბ მხეიძე

მირიან ყენია

მირიან ყენია

შოთა ჩინჩალაძე

შოთა ჩინჩალაძე

ნინო ლიპარტელიანი

ნინო ლიპარტელიანი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ლევან რატიშვილი

ლევან რატიშვილი

გიორგი პოპიაშვილი

გიორგი პოპიაშვილი

გიორგი ქვლივიძე

გიორგი ქვლივიძე

ეკა ყიფიანი

ეკა ყიფიანი

ნანა თვალაბეიშვილი

ნანა თვალაბეიშვილი

ნიკოლოზ აბუაშვილი

ნიკოლოზ აბუაშვილი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / ბიზნეს მოდელირება და ანალიზი, მარკეტინგი

მამუკა მახათაძე

მამუკა მახათაძე

საჯარო ორგანიზაციების მენეჯმენტი

მაკა ჯიშკარიანი

მაკა ჯიშკარიანი

დალი ცატავა

დალი ცატავა

ბიზნეს ლაბორატორია

ლევან კოკაია

ლევან კოკაია

სამართლის საფუძვლები / ბიზნეს სამართალი

ჟანა ანთია

ჟანა ანთია

სტატისტიკა

ადმინისტრაცია

სოფო სუხიაშვილი

სოფო სუხიაშვილი

სასერტიფიკატო პროგრამების კოორდინატორი

ჟანა ანთია

ჟანა ანთია

ტრენინგებისა და კონსულტაციები ცენტრის ხელმძღვანელი

ნინო ქოჩიაშვილი

ნინო ქოჩიაშვილი

სასერტიფიკატო პროგრამების კოორდინატორი