მოწვეული ლექტორები

ლევან კოკაია

სამართლის საფუძვლები / ბიზნეს სამართალი

ელფოსტა: levankokaia@gmail.com

სამართლის მაგისტრი, სახელმწიფო მართვის მაგისტრი. 2013 წლიდან GIPA-ში კითხულობს სალექციო კურსებს სამართლის საფუძვლებში და ბიზნესის სამართალში. ამავდროულად, GIPA-ს ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრის რამდენიმე სასერტიფიკატო პროგრამაზე ატარებს ტრენინგებს სამართლის სხვადასხვა დარგში. არის 35 სამეცნიერო და ანალიტიკური პუბლიკაციის ავტორი, რომელიც ძირითადად კორპორაციული სამართლის, კორპორაციული მართვის, კაპიტალის ბაზრების და საინვესტიციო ფონდების სამართლებრივი რეგულირების, ნავთობის და გაზის სამართლის და საერთშორისო კომერციული სამართლის საკითხებს შეეხება. გააჩნია პრაქტიკოს იურისტად მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება.