სკოლები

მმართველობის სკოლა
ჟურნალისტიკის სკოლა
სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კვლევის დეპარტამენტი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი
ადგილობრივი თვითმმართველობის ცენტრი (CLG)
ტრენინგებისა და კონსულტაციები ცენტრი