სკოლები

მმართველობის სკოლა
ჟურნალისტიკის სკოლა
სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კვლევის დეპარტამენტი
სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი
ადგილობრივი თვითმმართველობის ცენტრი (CLG)
ტრენინგებისა და კონსულტაციები ცენტრი
სსტუდენტთა მხარდაჭერის და კარიერული განვითარების ცენტრი