დაწესებულება

მმართველობის სკოლა
ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლა
სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
კვლევების დეპარტამენტი
სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი
საერთაშორისო ურთიერთობების და განვითარების დეპარტამენტი
ადგილობრივი თვითმმართველობის ცენტრი (CLG)
ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი
სტუდენტთა მხარდაჭერის და კარიერული განვითარების ცენტრი
გარემოს დაცვისა და განვითარების ცენტრი
პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრი
სტუდენტური მედიის ცენტრი
სწავლების სრულყოფის ცენტრი
გაცვლითი პროგრამა
პარტნიროები
Erasmus +
სტუდენტური კლუბი